Norske partiprogrammer 1884-2001

På denne CD-ROM platen er alle politiske programmer som er blitt presentert i Norge samlet på ett sted. Den nye interaktive CD-ROM platen er utviklet i samarbeid mellom NSD og Institutt for samfunnsforskning (ISF).

Platen inneholder valgprogram og prinsipprogram til de politiske partier som har stilt lister ved stortingsvalg fra 1884 til 2001 (CD-en vil ikke bli oppdatert med 2005-programmene). Til sammen gir dokumentene et spennende innsyn i landets politiske historie og i utviklingen av en litterær genre, den politiske propaganda.

CD-ROM platen er utstyrt med et oversiktlig brukerprogram med søkemuligheter som gjør det enkelt å finne fram i de store tekstmengdene. Det gjør det mulig å undersøke på hvilke tidspunkt ulike saker ble satt på den politiske dagsorden, eller alternativt, hva ulike partier har ment eller mener om det samme stridsspørsmålet. Tekstene på platen kan også med letthet skrives ut eller hentes over i et tekstbehandlingsprogram.

Tekniske krav

Windows95/Windows NT eller nyere. Minimum skjermoppløsning er 800x600.

Bestilling

E-post: nsd@nsd.uib.no - Tlf. 55 58 21 17 - Fax: 55 58 96 50

Online-versjon

NSD arbeider for tiden med å tilrettelegge innholdet på CD-platen for online-analyser.