Biografier

Ole Colbjørnsen


Født: 30.05.1897
Død: 12.11.1973
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1937-45 1. suppleant Oslo Journalist Arbeiderpartiet
Fagkomiteer
Periode Komite
1937-45 Medlem i Finans- og tollkomiteen (av 1931)
Erstattet av H. Larsen fra 21.05 og ut sesjonen i 1937, 30.03.-25.06.1938 og fra 05.06 og ut sesjonen i 1939. Gikk ut for Eugen Pettersen i 1945.

Medlemskap i delegasjoner:

Delegert - F. N.s generalforsamling, 1946.

Personalia:

Født 30.05.1897, Vegårdshei.
Sønn av kjøpmann Torjus Taxeraas (1859-1918) og Marie Colbjørnsen (1869-).

Utdanning og yrke:

Studerte - Realfag
Studieopphold - Frankrike
Student (1915)

Lærer og assistent - Hos professorene Vegard og Størmer
Journalist - Arbeidernes Pressekontor
Oppdrag - I forbindelse med organisering og utvikling av det russiske utenriks-handelsmonopol og forberedelsen av den første 5 års plan
Bestyrer - Det russiske telegrambyrå Rosta (fra 1921)
Arbeidet - Russisk forretningstjeneste (1922-1928) (mest ved handelsrepresentasjonen i Oslo, som sjef for finansavdelingen og handelsdirektør, men også i Moskva, Leningrad og Arkhangel)
Avdelingssjef og direktør - Et shippingselskap i London (1929-1931)
Økonomisk og finansiell - Medarbeider i "Arbeiderbladet" (fra 1932) (fra høsten)
Kst. direktør - Økonomisk forsvarsberedskap i Handelsdepartementet (1948) (19. nov. 1948)

Offentlige verv:

Medlem - Trustlovkomiteen av 1935
Medlem - Tiltaks-kommisjonen av 1935
Medlem - Fondsutvalget av 1937
Medlem - Styret for Den norske Industribank (fra 1936)
Formann - Styret for Den norske Industribank (1938-1940)
Medlem - Det økonomiske og sosiale råds 4. samling i New York (1947)(september 1947)
Rådgiver - F. N.s generalforsamling (1947)
Utsending - Bankkonferansen i Washington (1948)
Formann - Drivstoff-forsyningsrådet (1949)

Verv i partier:

Aktiv - Arbeiderpartiet (han sluttet seg i studentårene til Det norske Arbeiderparti, har deltatt i flere landsmøter og internasjonale kongresser og vært medlem av en rekke partikomiteer)

Litteratur:

Art. forf. - Tallrike avis- og tidsskriftartikler
Utga - Brosjyren "Hele folket i arbeid" (1933)
Utga - Sammen med A. Sømme "En norsk treårsplan" (1933)

Diverse:

Okkupasjonen: Under krigen var han knyttet til ambassaden i Washington, fra 1940 som finansråd (handelsråd).