Biografier

Edvard Hagerup


Født: 09.09.1781
Død: 29.03.1853
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
Overordentlig storting 1814 1. representant Bergen Assessor
1824-26 3. representant Bergen Amtmand
1827-29 4. representant Bergen Amtmand