Biografier

Eilif Løvrak Holmesland


Født: 25.08.1896
Død: 21.03.1959
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1934-36 1. suppleant Notodden, Skien, Porsgrund, Brevik, Kragerø, Risør, Arendal, Grimstad Høiesterettsadvokat Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1934-36 Varamedlem i Universitets- og fagskolekomiteen
Møtte for Alexander 29.05.-03.06.1935 og 08.06.-13.06.1936.

Personalia:

Født 25.08.1896, Oslo.
Sønn av sorenskriver Peter Karl Holmesland (1866-1933) og Gunhild Løvrak (1868-).

Utdanning og yrke:

Student - Skien (1914)
Cand. jur. (1919)

Edsv. fullmektig - Gjerpen sorenskriveri (1919-1920)
Overrettssakfører - Arendal (1921)
Høyesterettsadvokat (1928)
Forsvarer - Lagmannsrett (fra 1930)
Fylkesmann (midlertidig) - Aust-Agder (1945) (fra frigjøringen til 1. des. 1945)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
Fra 1931 medlem Arendal bystyre

Offentlige verv:

Medlem - Utvalget av sensorer og eksaminatorer ved juridisk embetseksamen

Verv i organisasjoner:

Medlem - Styret Den Norske Sakførerforening (fra 1947)

Andre administrative verv:

Medlem - Representantskapet Arendals Forsikringsselskab
Formann - Styret A.s Norsk Elektrisk Glødelampefabrikk (fra 1934)
Formann - Styret A.s Jacob Aall & Søn, Holt (fra 1937)
Viseformann - Forstanderskapet Nedenes Sparebank (fra 1942)
Medlem - Styret Den norske Creditbanks filial i Arendal (fra 1946)