Biografier

Lars Johannes Irgens


Født: 09.10.1775
Død: 22.04.1830
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
Riksforsamlingen 1814 1. representant Nordre Bergenhus Amt Kancelliraad, sorenskriver