Biografier

Rolf Jacobsen


Født: 30.11.1865
Død: 22.02.1942
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1913-15 1. representant 4. Nordre Salten Sorenskriver Venstre
1916-18 1. representant 4. Nordre Salten Sorenskriver Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1913-15 Formann i Konstutionskomiteen
1916-18 Formann i Konstutionskomiteen
Medlem i Næringskomite nr.2
Kom som forsterkning i 1916, ved behandling av brennevinsloven.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1913-15 Medlem i Om indredning av ledige rum i stortingsbygningen
1916-18 Medlem i Om lov om forandring i lov om foranstaltninger til å sikre og ordne landets forsyning med livsfornødenheter
Medlem i Utenrikskomiteen

Medlemskap i delegasjoner:

Delegert - Den interparlamentariske konferanse i Haag, 1913.
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Forsvarsdepartementet 25.07.1924 - 04.03.1926

Personalia:

Født 30.11.1865, Fredrikstad.
Sønn av krigskommissær Albert Marius Jacobsen (1838-1909) og Hansine Fredrikke Schøyen (1838-1915).

Utdanning og yrke:

Student (1881)
Cand. jur. (1885)
Advokaturen (1893)

Kst. sorenskriver - Nordre Gudbrandsdalen (under sorenskriver W. S. Dahls fravær på Stortinget, tilsammen 3 år)
Edsv. fullm. - Sorenskriver W. S. Dahl i Nordre Gudbrandsdalen (1885-1890)
Advokatfullm. - Oslo (1890-1893)
Høyesterettsadvokat - Oslo (1893-1903) (hadde egen forretning som høyesterettsadvokat fra 1893 til 2. okt. 1903)
Sorenskriver - Steigen (fra 1903) (fra 2. okt. 1903)
Sorenskriver - Vinger og Odal (1917-1924) (15. des. 1917)
Sorenskriver - Vinger og Odal (1926-1936) (senere bosatt i Oslo som advokat)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1907-10 medlem Narvik formannskap
1910-1911 ordfører Narvik bystyre
1912- varaordfører Narvik bystyre
1919-22 medlem Vinger herredsstyre
1922-25 medlem Vinger herredsstyre
1928-31 medlem Vinger herredsstyre
1931-34 medlem Vinger herredsstyre
1934-1936 medlem Vinger herredsstyre

Offentlige verv:

Formann - Den parlamentariske valgordningskommisjon av 1917
Nestformann - Havnestyret, Narvik (1911-1912)
Medlem - Skolestyret, Narvik (1911-1912)
Formann - Statens edruelighetsråd (1936-1938)

Verv i partier:

Formann - Hedmark fylkes venstrelag (1929)

Verv i organisasjoner:

Aktiv - Avholdsarbeidet
Formann - Avholdsfolkets Landsnevnd
Formann - Akershus fylkesparti av Det norske Totalavholdsselskap (1927)
Medlem - Styret Akershus fylkesparti av Det norske Totalavholdsselskap (1927-1928)
Formann - Styret Hovelsåsens alkoholistanstalt (1932-1933)
Formann - Avholdsfolkets Landsnevnds arbeidsutvalg (1939)

Andre administrative verv:

Formann - Styret Vinger Sparebank
Medlem - Direksjonen Ofotens Bank (1904-1906)

Diverse:

Foredragsholder: Vesentlig om forbud og politikk