Biografier

Christian Stray


Født: 14.01.1894
Død: 31.07.1981
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1934-36 2. representant Aust-Agder fylke Høiesterettsadvokat Venstre
1937-45 2. representant Aust-Agder fylke Høiesterettsadvokat Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1934-36 Sekretær i Justiskomiteen (av 1919)
Erstattet av Dørsdal 02.05.-06.05.1935. Erstattet av Iveland 13.04.-22.04 og 26.06.-28.06.1934 samt 02.03-07.03, 04.06.-06.06, 02.07.-08.07 og 13.07.-14.07 i 1936.

Medlem i Skog- og vassdragskomiteen
Kom som forsterkning i 1936, ved behandling av våpenloven.

1937-45 Medlem i Finans- og tollkomiteen (av 1931)
Kom som forsterkning i 1939, ved behandling av billighetserstatninger.

Medlem i Justiskomiteen (av 1919)
Erstattet av Aamlid 24.03.-31.03.1938.

Medlemskap i delegasjoner:

Delegert - Den interparlamentariske kongress i Brüssel, 1935.
Delegert - Den interparlamentariske kongress i Budapest, 1936.
Delegert - Den interparlamentariske kongress i Haag, 1938.

Personalia:

Født 14.01.1894, Kristiansand.
Sønn av trelasthandler og skipsreder Thorkild Marthinius Stray (1852-1912) og Marie Nodeland (1859-1947).

Utdanning og yrke:

Student - Kristiansands katedralskole (1912)
Cand. jur. (1919)

Drev - Gårdsbruk på Sofienlund i Tromøy
Vpl. off. - Marinens intendantur (1916)
Premierløytnant (1918)
Redaksjonssekretær - "Norske Intelligentssedler" (1919-1920)
Sekretær - Justisdepartementets lovavdeling (1920-1923) (derunder en tid hjelpedommer hos sorenskriveren i Sunnfjord)
Overrettssakfører - Arendal (fra 1923)
Høyesterettsadvokat (1927)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1928-31 varaordfører Tromøy herredsstyre
1931-34 ordfører Tromøy herredsstyre
1934-37 medlem Tromøy herredsstyre
1937-45 medlem Tromøy herredsstyre

Offentlige verv:

Medlem - Den depart. komite om ankeordningen i sivile saker av 1934
Medlem - Friluftskommisjonen av 1938
Sekretær - Sjølovkommisjonen av 1918 (1920-1922)
Medlem - Styret Norges Banks avdeling i Arendal (fra 1946)
Formann - Tromøy skogråd (fra 1946)

Verv i partier:

Medlem - styret Aust-Agder venstrelag (fra 1930) (1930--1)
Medlem - Venstres landsstyre (fra 1939) (1939--1)

Andre administrative verv:

Medlem - Styret et par merkantile bedrifter, Tromøy
Medlem - Styret A.s Agderposten i Arendal (fra 1928)
Formann - Styret A.s Agderposten i Arendal (fra 1936)

Litteratur:

Art. forf. - En rekke artikler i tidsskrifter og dagspressen om juridiske, økonomiske og politiske spørsmål
Utga - "Lilleborgsaken og Venstres økonomiske politikk" (1931)

Diverse:

Okkupasjonen: Arrestert 22. febr. 1944, sendt til Kristiansands kretsfengsel og derfra til Grini 10. mars, løslatt 7. sept. s. å. Politiet kom igjen for å arrestere ham 1. nov., men ved angivelig sykdom ble han holdt i husarrest til frigjøringen.