Biografier

Kasper Oluf Olsen Sund


Født: 07.04.1848
Død: 21.02.1907
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1907-09 1. representant 4. Namdalen Lensmand Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1907-09 Medlem i Justiskomiteen
Gikk ut for Aavatsmark 1906-1909.

Personalia:

Født 07.04.1848, Yttersund i Vikten.
Sønn av gaardbruker paa Yttersund Ole Paulsen og Margrethe Jensdatter.

Utdanning og yrke:

Lensmandskontorist
Sjømand - I indenriks fart
Gaardbruker (overtok farsgården)
Direktør - Sparebanken, Vikten
Direktør - Sparebanken, Fosnes
Opsynsbetjent - Viktenfisket
Assistent - Opsynsbetjenten ved Lofotfisket (fra 1879)
Lensmand - Fosnes (fra 1897)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
Ukjent periode medlem Vikten formannskap
Ukjent periode medlem Fosnes herredsstyre

Offentlige verv:

Forlikskommissær - Vikten
Forlikskommissær - Fosnes
Valgmand -
Medlem - Amtsskolestyret
Skattekommissær - (1892-1894)