Wollert Konows (S.B.) regjering (02.02.1910-19.02.1912)


(Høyre og Frisinnede Venstre)

Statsråder Virkeperiode

Statsministerembetet

Wollert Konow (Søndre Bergenhus) (1845-1924), FV
02.02.1910-19.02.1912

Utenriksdepartementet

Johannes Irgens (1869-1939), FV
02.02.1910-19.02.1912

Finans- og tolldepartementet

Abraham Theodor Berge (1851-1936), FV
02.02.1910-19.02.1912

Forsvarsdepartementet

Karl Sigwald Johannes Bull (1860-1936), H
02.02.1910-19.02.1912

Justis- og politidepartementet

Herman Carsten Johannes Scheel (1859-1956), H
02.02.1910-19.02.1912

Kirke- og undervisningsdepartementet

Just Knud Qvigstad (1853-1957), H
02.02.1910-19.02.1912

Landbruksdepartementet

Wollert Konow (Søndre Bergenhus) (1845-1924), FV
02.02.1910-28.02.1910
Bernt Holtsmark (1859-1941), FV
01.03.1910-19.02.1912

Arbeidsdepartementet

Bernhard Cornelius Brænne (1854-1927), H
02.02.1910-10.06.1910
Hans Jørgen Darre-Jenssen (1864-1950), FV
11.06.1910-19.02.1912

Departementet for utenrikske saker, handel, sjøfart og industri

Sofus Anton Birger Arctander (1845-1924), FV
02.02.1910-10.06.1910
Bernhard Cornelius Brænne (1854-1927), H
11.06.1910-19.02.1912

Revisjonsdepartementet

Wollert Konow (Søndre Bergenhus) (1845-1924), FV
02.02.1910-19.02.1912