Biografier

Palle Rømer Fleischer


Født: 25.10.1781
Død: 04.04.1851
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
Riksforsamlingen 1814 1. representant Norske Jægercorps Kaptein
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Armédepartementet 25.10.1837 - 30.04.1839
Statsråd Statsrådsavdelingen i Stockholm 01.05.1839 - 31.05.1840
Statsråd Armédepartementet 01.06.1840 - 30.08.1842
Statsråd Armédepartementet 01.09.1843 - 29.09.1846
Statsråd Statsrådsavdelingen i Stockholm 01.10.1846 - 30.09.1847
Statsråd Armédepartementet 01.10.1847 - 15.11.1848