Biografier

Henrich Herman Mejer Foss


Født: 17.09.1790
Død: 21.09.1853
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1827-29 2. representant Bergen Stabskaptein
1830-32 1. representant Moss Stabskaptein
1833-35 3. representant Christiania Batterichef
1836-38 3. representant Christiania Batterichef
1839-41 2. representant Christiania Batterichef
1842-44 1. representant Christiania Batterichef
1845-47 2. representant Christiania og Lillehammer Oberstløitnant og bataljonscef
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Marinedepartementet 22.03.1845 - 15.10.1848