Biografier

Erik Røring Møinichen


Født: 15.12.1797
Død: 07.02.1875
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1851-53 3. representant Christiania og Lillehammer Amtmand
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Revisjonsdepartementet 05.01.1855 - 31.05.1855
Statsråd Statsrådsavdelingen i Stockholm 01.06.1855 - 31.05.1856
Statsråd Finans- og tolldepartementet 01.06.1856 - 31.07.1857
Statsråd Justis- og politidepartementet 01.08.1857 - 10.09.1857
Statsråd Justis- og politidepartementet 31.10.1857 - 31.08.1858
Statsråd Finans- og tolldepartementet 15.08.1858 - 30.09.1859
Statsråd Statsrådsavdelingen i Stockholm 01.10.1859 - 31.10.1860
Statsråd Postdepartementet 01.11.1860 - 11.08.1861
Statsråd Finans- og tolldepartementet 01.09.1861 - 31.08.1862
Statsråd Postdepartementet 01.09.1861 - 30.09.1861
Statsråd Statsrådsavdelingen i Stockholm 01.09.1862 - 30.09.1863
Statsråd Marine- og postdepartementet 01.10.1863 - 30.09.1864
Statsråd Statsrådsavdelingen i Stockholm 01.10.1864 - 30.09.1865
Statsråd Finans- og tolldepartementet 01.10.1865 - 30.09.1866
Statsråd Justis- og politidepartementet 01.10.1866 - 30.09.1867
Statsråd Statsrådsavdelingen i Stockholm 01.10.1867 - 31.05.1868
Statsråd Revisjonsdepartementet 01.06.1868 - 30.09.1869
Statsråd Finans- og tolldepartementet 01.10.1869 - 31.01.1870