Biografier

Olaus Michael Schmidt


Født: 11.07.1784
Død: 05.07.1851
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1827-29 1. representant Christianssand Assessor
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Justis- og politidepartementet 22.01.1838 - 30.06.1838
Statsråd Statsrådsavdelingen i Stockholm 01.07.1838 - 31.07.1839
Statsråd Justis- og politidepartementet 01.08.1839 - 31.08.1842
Statsråd Statsrådsavdelingen i Stockholm 01.09.1842 - 31.08.1843
Statsråd Justis- og politidepartementet 01.09.1843 - 31.03.1845
Statsråd Statsrådsavdelingen i Stockholm 01.04.1845 - 30.04.1846
Statsråd Finans- og tolldepartementet 01.05.1846 - 30.06.1847
Statsråd Justis- og politidepartementet 01.07.1847 - 18.04.1848