Biografier

Frederik Stang


Født: 04.03.1808
Død: 08.06.1884
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1859-61 2. representant Christiania, Hønefos og Kongsvinger Statsråd
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Indredepartementet 01.01.1846 - 30.06.1848
Statsråd Statsrådsavdelingen i Stockholm 01.07.1848 - 30.06.1849
Statsråd Indredepartementet 01.07.1849 - 31.05.1854
Statsråd Statsrådsavdelingen i Stockholm 01.06.1854 - 20.04.1856
Førstestatsråd 17.12.1861 - 20.07.1873
Statsråd Revisjonsdepartementet 17.12.1861 - 31.05.1868
Statsråd Indredepartementet 01.06.1868 - 30.09.1869
Statsråd Revisjonsdepartementet 01.10.1869 - 05.08.1873
Statsminister 21.07.1873 - 03.10.1880