Biografier

Anton Torkildsen Omholt


Født: 07.11.1861
Død: 28.01.1925
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Finans- og tolldepartementet 31.01.1913 - 15.06.1920

Personalia:

Født 07.11.1861, Omholt i Ytre Sandsvær.
Sønn av gårdbruker Torkel Torstensen Omholt (1825-1865) og Ingeborg Marie Knutsdatter (1835-1922).

Utdanning og yrke:

Amtsskole - Lardal (1877-1878)
Eksamen - Asker seminar (1881)
Student - Gundersens skole, Oslo (1888)
Cand.jur. (1892)

Lærer, huslærer og vikarlærer (1881-1884)
Lærer - Farsunds skole (1884-1887)
Redaktør - "Dagbladet" (1899-1903)
Overrettssakfører - Oslo (fra 1903)
Statsrevisor (1903-1908)
Amtmann - Nordland (1908-1913)
Stempelpapirforvalter (fra 1920)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1895-1898 medlem Kristiania bystyre

Offentlige verv:

Formann - Nordlands amts jernbanekomite
Formann - Overstyret for Tromsø stifts landbruksskole
Medlem - Nordlands Landhusholdningsselskaps styre
Medlem - Kontrollkomiteen for Rønvik asyl, Bodø (1911-1913)
Bestyrer - Norges Banks avdeling i Bodø (1912-1913)

Verv i partier:

Seketær - Kristiania Venstre (1893)
Generalsekretær - Norges Venstreforening (1895-1899)
Styremedlem - Venstres presseforening (1899-1903)
Generalsekretær - Norges Venstreforening (1903-1908)

Litteratur:

Skrevet - En rekke finansielle og politiske artikler i ulike venstreblad