Biografier

Kai-Morten Terning


Født: 1977
Statssekretærsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statssekretær Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 17.10.2014 - 31.03.2016
Statssekretær Barne- og likestillingsdepartementet 01.04.2016 - 17.01.2018