Biografier

Ingvil Smines Tybring-Gjedde


Født: 08.07.1965
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Justis- og beredskapsdepartementet 22.01.2019 - 24.01.2020
Statssekretærsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statssekretær Olje- og energidepartementet 16.12.2015 - 20.12.2016
Statssekretær Olje- og energidepartementet 20.12.2016 - 31.08.2018
Statssekretær Olje- og energidepartementet 31.08.2018 - 22.01.2019