Biografier

Anne Helene Wettermark Bramo


Født: 11.04.1963
Statssekretærsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statssekretær Helse- og omsorgsdepartementet 31.08.2018 - 03.12.2018
Statssekretær Helse- og omsorgsdepartementet 03.12.2018 - 03.05.2019
Statssekretær Helse- og omsorgsdepartementet 03.05.2019 - 18.12.2019
Statssekretær Helse- og omsorgsdepartementet 18.12.2019 - 24.01.2020