Biografier

Olaj Johan Olsen


Født: 06.04.1851
Død: 16.06.1920
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Konstituert statsråd Finans- og tolldepartementet 01.04.1888 - 31.05.1888
Statsråd Finans- og tolldepartementet 13.07.1888 - 30.04.1889
Statsråd Justis- og politidepartementet 28.08.1888 - 14.09.1888
Statsråd Finans- og tolldepartementet 08.07.1889 - 12.07.1889
Statsråd Statsrådsavdelingen i Stockholm 15.08.1896 - 31.07.1897
Statsråd Indredepartementet 01.08.1897 - 16.02.1898