Biografier

Peder Carl Lasson


Født: 14.11.1798
Død: 05.06.1873
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Tilforordnet statsråd Justis- og politidepartementet 10.07.1852 - 19.09.1852
Tilforordnet statsråd Justis- og politidepartementet 20.10.1852 - 11.04.1853