Ministerier og regjeringer

Ministerier (1814-1884)
Startår Ministerium
1814 Det første norske statsråd
1814 Det første Wedelske ministerium
1836 Det andre Wedelske ministerium og dets fortsettelse inntil tronskiftet
1844 Det Løvenskiold/Vogtske ministerium
1856 Det Vogtske ministerium
1858 Det Sibbern/Birch-Motzfeldtske ministerium
1861 Det Stangske ministerium
1880 Det Selmerske ministerium
1884 Aprilministeriet

Regjeringer (1884-d.d.)
Startår Regjering Regjeringsparti Regjeringstype Årsak avgang
1884 Johan Sverdrups regjering V (MV) Flertall, mindretall Intern strid
1889 Emil Stangs første regjering H Mindretall Kabinettspørsmål
1891 Johannes W.C. Steens første regjering V Flertall Annet
1893 Emil Stangs andre regjering H Mindretall Antesipert mistillit
1895 Francis Hagerups første regjering H+MV+V Flertall Antesipert mistillit
1898 Johannes W.C. Steens andre regjering V Flertall Annet
1902 Otto A. Blehrs første regjering V Flertall Antesipert mistillit
1903 Francis Hagerups andre regjering H+MV+Saml Flertall Intern strid
1905 Christian Michelsens regjering V+H+MV+Saml Samling, mindretall Annet
1907 Jørgen G. Løvlands regjering V+MV Mindretall Negativt flertall
1908 Gunnar Knudsens første regjering V+Ad Mindretall Antesipert mistillit
1910 Wollert Konows (S.B.) regjering H+FV Flertall Intern strid
1912 Jens K. M. Bratlies regjering H+FV Flertall Antesipert mistillit
1913 Gunnar Knudsens andre regjering V+Ad Flertall, mindretall Kabinettspørsmål
1920 Otto B. Halvorsens første regjering H+FV Mindretall Kabinettspørsmål
1921 Otto A. Blehrs andre regjering V Mindretall Kabinettspørsmål
1923 Otto B. Halvorsens andre regjering H+FV Mindretall Annet
1923 Abraham T. Berges regjering H+FV Mindretall Kabinettspørsmål
1924 Johan Ludvig Mowinckels første regjering V Mindretall Negativt flertall
1926 Ivar Lykkes regjering H+FV Mindretall Antesipert mistillit
1928 Christopher Hornsruds regjering Ap Mindretall Mistillitsvotum
1928 Johan Ludvig Mowinckels andre regjering V Mindretall Kabinettspørsmål
1931 Peder L. Kolstads regjering Bp Mindretall Annet
1932 Jens Hundseids regjering Bp Mindretall Kabinettspørsmål
1933 Johan Ludvig Mowinckels tredje regjering V Mindretall Kabinettspørsmål
1935 Johan Nygaardsvolds regjering Ap (+H+Bp+V+HF) Mindretall, samling Annet
1945 Einar Gerhardsens første regjering Ap+H+V+Bp+NKP+HF Samling Annet
1945 Einar Gerhardsens andre regjering Ap Flertall Annet
1951 Oscar F. Torps regjering Ap Flertall Annet
1955 Einar Gerhardsens tredje regjering Ap Flertall, mindretall Mistillitsvotum
1963 John Lyngs regjering H+Sp+KrF+V Mindretall Negativt flertall
1963 Einar Gerhardsens fjerde regjering Ap Mindretall Antesipert mistillit
1965 Per Bortens regjering H+Sp+KrF+V Flertall Intern strid
1971 Trygve Brattelis første regjering Ap Mindretall Annet
1972 Lars Korvalds regjering KrF+Sp+V Mindretall Antesipert mistillit
1973 Trygve Brattelis andre regjering Ap Mindretall Annet
1976 Odvar Nordlis regjering Ap Mindretall Annet
1981 Gro Harlem Brundtlands første regjering Ap Mindretall Antesipert mistillit
1981 Kåre Willochs første regjering H Mindretall Annet
1983 Kåre Willochs andre regjering H+KrF+Sp Flertall, mindretall Kabinettspørsmål
1986 Gro Harlem Brundtlands andre regjering Ap Mindretall Antesipert mistillit
1989 Jan P. Syses regjering H+KrF+Sp Mindretall Intern strid
1990 Gro Harlem Brundtlands tredje regjering Ap Mindretall Annet
1996 Thorbjørn Jaglands regjering Ap Mindretall Annet
1997 Kjell Magne Bondeviks første regjering KrF+Sp+V Mindretall Kabinettspørsmål
2000 Jens Stoltenbergs første regjering Ap Mindretall Antesipert mistillit
2001 Kjell Magne Bondeviks andre regjering H+KrF+V Mindretall Antesipert mistillit
2005 Jens Stoltenbergs andre regjering første del Ap+SV+Sp Flertall
2009 Jens Stoltenbergs andre regjering andre del Ap+SV+Sp Flertall Antesipert mistillit
2013 Erna Solbergs regjering H+Frp Mindretall
2018 Utvidelse av Erna Solbergs regjering H+Frp+V Mindretall
2019 Utvidelse av Erna Solbergs regjering H+Frp+V+KrF Flertall
2020 Reduksjon av Erna Solbergs regjering H+V+KrF Mindretall

Merk: Fargekodingen på regjeringspartiene er en illustrasjon på hvorvidt regjeringen er såkalt "borgerlig" (blålig) eller "sosialistisk" (rød) på en høyre-venstre akse. I koalisjoner velger vi her å la fløypartiet definere fargen.

 

Kilde: Statsrådsarkivet ved NSD | Vilkår for bruk av data | Utlevering av data