Biografier

Tore Embretsen Aaen


Født: 10.03.1860
Død: 17.08.1931
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1904-06 1. representant Hedemarkens Amt Gaardbruger, lærer Venstre
1907-09 1. representant 6. Nordre Østerdalen Gaardbruger, lærer Venstre
1910-12 1. representant 6. Nordre Østerdalen Gaardbruger, lærer Venstre
1913-15 1. representant 6. Nordre Østerdalen Gaardbruger, lærer Venstre
1916-18 1. representant 6. Nordre Østerdalen Statsrevisor Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1904-06 Medlem i Næringskomite nr.2
Innvalgt i protokollkomiteen i 1904-1905, Wølstad trådte inn i hans sted.

Medlem i Protokollkomiteen
Trådte inn for Hougen i 1904-1905

1907-09 Medlem i Protokollkomiteen
1910-12 Sekretær i Protokollkomiteen
1913-15 Formann i Komiteen etter grunnlovens § 75, litr. f. og g. (Hemmelige protokoller.)
Formann i Protokollkomiteen
1916-18 Medlem i Komiteen etter grunnlovens § 75, litr. f. og g. (Hemmelige protokoller.)
Formann i Protokollkomiteen
Spesialkomiteer
Periode Komite
1913-15 Sekretær i Revisionskomiteen
1916-18 Medlem i Utenrikskomiteen
Trådte inn for Grivi i 1918.

Personalia:

Født 10.03.1860, Myrvangen i Tynset.
Sønn av gårdbruker Embret Thoresen Myrvang (1824-1884) og Gisken Pedersdatter Krogseng (1829-1922).

Utdanning og yrke:

Student - Fortsettelsesskole i Tynset
Student - Flere lærerkurser
Student - Tromsø seminar (1878-1880)
Student - Med stipendium til husflidskurs i Drammen (1882)
Student - Med stipendium til husflidskurs i Halden (1885)
Student - Med stipendium til naturfag og sløyd i Oslo og Stockholm (1892)

Lærer - Tynset (1880-1915)
Gårdbruker - Aaen (1884-1910)
Statsrevisor (fra 1915)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1901-04 ordfører Tynset herredsstyre
1904-07 ordfører Tynset herredsstyre
1893-1898 ordfører Tynset herredsstyre
Ukjent periode medlem Tynset herredsstyre

Fylkespolitisk aktivitet:

Ukjent periode: oppmann amtstinget, Hedemarken.
Ukjent periode: medlem amtsutvalget, Hedemarken.

Offentlige verv:

Formann - Skolestyret
Åstedsforlikskommissær -
Medlem - Komiteen om Grong gruver av 1916
Medlem - Komiteen om tollfunksjonærenes utdannelse av 1919
Medlem - Komiteen om Statens anbudsforskrifter av 1921
Medlem - Komiteen om Statens regnskapsvesen av 1924
Medlem - Valgordningskommisjonen av 1917
Valgmann - Ved alle valg (1894-1903)

Verv i organisasjoner:

Formann - Bygdens gårdbrukerforening

Litteratur:

Utarbeidet - Bygdeboken for Tynset (1925)

Diverse:

Slektskap: Bror av forannevnte T. Myrvang og tremenning av L. P. Hektoen (Lindstøl s.