Biografier

Halvdan Aarsrud


Født: 29.09.1878
Død: 25.07.1925
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1916-18 1. suppleant 4. Solør Gaardbruker Arbeiderpartiet
1919-21 1. representant 4. Solør Lensmand Arbeiderpartiet
Fagkomiteer
Periode Komite
1916-18 Medlem i Næringskomite nr.1
Trådte inn for Hvamstad fra 09.05.1916.

1919-21 Medlem i Skog- og vassdragskomiteen
Spesialkomiteer
Periode Komite
1919-21 Medlem i Valgkomiteen

Personalia:

Født 29.09.1878, Våler i Solør.
Sønn av gårdbruker Hermann Hansen Aarsrud (1837-1927) og Amalie Lundeby (1849-1915).

Utdanning og yrke:

Elev - Folkeskolen
Elev - Amtsskolen
Student - Jønsberg landbruksskoles skogbruksavdeling

Direktør - Vålers sparebank
Gårdbruker - Våler, Solør (fra 1907) (først på Nervåle og senere på Sole)
Lensmann - Våler (fra 1918) (fra 1. juli 1918)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1913-16 ordfører Våler herredsstyre
1918- medlem Våler herredsstyre
1916-1918 ordfører Våler herredsstyre
1922-25 medlem Våler herredsstyre

Fylkespolitisk aktivitet:

Ukjent periode: medlem fylkesutvalget, Hedmark.

Offentlige verv:

Forlikskommissær - Våler
Formann - Skolestyret, Våler
Formann - Fylkets veikomite
Varamann - Vassdrags- og elektrisitetsvesenets hovedstyre (1920-1923)

Verv i partier:

Formann - Solør arbeiderparti