Biografier

Lars Kristian Abrahamsen


Født: 18.10.1855
Død: 21.07.1921
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1898-00 1. representant Larvik og Sandefjord Overretssagfører Venstre
1900-03 1. representant Larvik og Sandefjord Overretssagfører Venstre
1907-09 1. representant 5. Voss Sorenskriver Venstre
1913-15 1. representant 3. Midthordland Sorenskriver Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1898-00 Medlem i Justiskomiteen
1900-03 Formann i Protokollkomiteen
1907-09 Formann i Protokollkomiteen
Gikk ut for Mjelde 25.03.1908.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1900-03 Medlem i Fullmaktskomiteen
Medlem i Valgkomiteen
1907-09 Medlem i Valgkomiteen
Medlem i Vandfald m.v.
1913-15 Medlem i Fullmaktskomiteen
Gikk ut for Mjelde 31.01.1913.

Medlem i Valgkomiteen
Gikk ut for Friis Petersen 31.01.1913.

Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Departementet for utenrikske saker, handel, sjøfart og industri 19.03.1908 - 01.02.1910
Statsråd Justis- og politidepartementet 31.01.1913 - 25.07.1916
Statsråd Sosialdepartementet 01.10.1916 - 19.02.1919

Personalia:

Født 18.10.1855, Hedrum, (nå Larvik).
Sønn av tollrorskarl Isak Abrahamsen (1814-1886) og Inger Marie Larsdatter.

Utdanning og yrke:

- Leste til artium (-1)
Styrmannseksamen (1873)
Middelskoleeksamen (1880)
Student (1882)
Cand. jur. (1886)

Korresp.reder - Seilskip (for seilskip i 13 år)
Korresp.reder - Bottlenosefanger (6-7 år for en bottlenosefanger)
Sjømann (1872)
Sjømann (1878) (de siste år som styrmann)
Sakfører - Larvik (1887)
Forsvarer - Meddoms- og forhørsrett (1898-1902)
Sorenskriver - Hardanger og Voss sorenskriveri (1902-1908) (29. mars 1902)
Sorenskriver - Hardanger og Voss sorenskriveri (1910-1913) (2. febr. 1908)
Sorenskriver - Follo (1919) (fra 26. febr. 1919, med bopel i Drøbak)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1900- medlem Larvik formannskap
1898-1899 varaordfører Larvik bystyre
1907-10 medlem Voss herredsstyre
1888-1898 medlem Larvik bystyre
1892-1898 medlem Larvik formannskap

Offentlige verv:

Valgmann - Larvik (1891)
Valgmann - Larvik (1897)
Valgmann - Larvik (1900)
Medlem - Den depart. beri-berikomite (1901)
Valgmann - Voss (1903)
Formann - Forsvarskommisjonen (1920-1921)

Verv i partier:

Formann - Venstreforeningen, Larvik (til 1902)(i en årrekke fram til 1902) (-1-1902)(i en årrekke fram til 1902)

Verv i organisasjoner:

Medlem - Styret for Det norske Totalavholdsselskap (1919-1921)(i avholdsarbeidet og særlig forbudsarbeidet inntok han en framskutt stilling som en av de ledende politikere gjennom mange år)