Biografier

Karl Amundsen


Født: 10.11.1873
Død: 15.06.1961
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1913-15 1. representant 2. Søndre Hedemarken Forretningsfører Arbeiderpartiet
Fagkomiteer
Periode Komite
1913-15 Medlem i Toldkomiteen

Personalia:

Født 10.11.1873, Sjøndem i Brandval.
Sønn av Amund Johannesen og Karen Hansdatter.

Utdanning og yrke:

Utdannet - Bygningssnekker i Kristiania

Bygningssnekker (til 1911)
Tilsynsmand - Riksforsikringen (fra 1911)
Forretningsfører - Kredssykekassen i Løiten (fra 1911)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1911-1911 medlem Løiten formannskap

Verv i partier:

Kasserer - Hedemarkens amts arbeiderparti
Formand - Hedemarkens amts arbeiderpartis styre
Medlem - Hedemarkens amts arbeiderpartis styre (1906-1912)