Biografier

Hans Jørgen Bauck


Født: 25.10.1861
Død: 17.01.1926
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1913-15 1. representant 2den kreds, Kalvskindet Borgermester Høyre
Fagkomiteer
Periode Komite
1913-15 Medlem i Jernbanekomiteen

Personalia:

Født 25.10.1861, Trondhjem.
Sønn av kjøbmand Hans Jørgen Bauck og Fredrikke Bull.

Utdanning og yrke:

Student - Trondhjems katedralskole (1879)
Cand. jur. (1883)

Edsv. fuldmægtig - Byfogden i Trondhjem (1881-1886)
Overretssakfører (1886)
Borgermester - Trondhjem (1905)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1901-04 medlem Trondhjem bystyre