Biografier

Johannes Olaf Bergersen


Født: 24.06.1874
Død: 19.04.1936
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1913-15 1. representant 4. Glemminge Forretningsfører Arbeiderpartiet
1916-18 1. representant 4. Glemminge Forretningsfører Arbeiderpartiet
1922-24 2. representant Østfold fylke Statsrevisor Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti
1925-27 1. representant Østfold fylke Statsrevisor Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti
1928-30 1. representant Østfold fylke Statsrevisor Arbeiderpartiet
1931-33 1. representant Østfold fylke Statsrevisor Arbeiderpartiet
1934-36 1. representant Østfold fylke Statsrevisor Arbeiderpartiet
Medlemskap i presidentskapet
Periode Embete
1928-1930 President Odelstinget
1934-1935 President Odelstinget
1927- Varapresident Odelstinget
1931-1933 Varapresident Odelstinget
Fagkomiteer
Periode Komite
1913-15 Medlem i Sosialkomiteen
1916-18 Sekretær i Sosialkomiteen
1922-24 Medlem i Landbrukskomiteen
Kom som forsterkning i 1923, ved behandling av kornsaken.

Medlem i Militærkomiteen
Kom som forsterkning i 1923, ved behandling av nedskriving av boliglån ved marinens opplagshavn i Melsomvik.

Medlem i Næringskomite nr.2
Kom som forsterkning i 1923, ved behandling av lov om bygningsvesenet.

Sekretær i Sosialkomiteen
1925-27 Medlem i Landbrukskomiteen
Kom som forsterkning i 1925, ved behandling av lov om kjøp og lagring av norsk korn.

Formann i Sosialkomiteen
Nestformann i 1925-1926, formann i 1926-1927.

1928-30 Formann i Sosialkomiteen
1931-33 Medlem i Skog- og vassdragskomiteen
Kom som forsterkning i 1932, ved behandling av ekstraordinær veddrift til avhjelp av arbeidsledigheten.

Formann i Sosialkomiteen
1934-36 Formann i Sosialkomiteen
Døde i april 1936, M. Johansen trådte inn i hans sted.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1913-15 Medlem i Valgkomiteen
1916-18 Sekretær i Om lov om forandring i lov om foranstaltninger til å sikre og ordne landets forsyning med livsfornødenheter
1925-27 Medlem i Den store budsjettkomiteen
Medlem i Valgkomiteen
1928-30 Medlem i Den store budsjettkomiteen
Medlem i Valgkomiteen
1931-33 Medlem i Den store budsjettkomiteen
Medlem i Valgkomiteen
Medlem i Om forretningsordenen
1934-36 Medlem i Valgkomiteen
Permisjon i 1935 og 1936, Thorvik trådte inn i hans sted.

Medlemskap i delegasjoner:

Delegert - Den interparlamentariske konferansen, Washington, 1925.
Delegert - Den interparlamentariske konferansen, Wien, 1922.

Personalia:

Født 24.06.1874, Frydenberg i Glemmen.
Sønn av sagfiler Berger Olsen (1833-1881) og Marte Bolette Johnsen (1835-1898).

Utdanning og yrke:

Tilsynsmann - Rikstrygdeverket, Borge
Gjetergutt (fra 1881) (7 år gammel)
Arbeider - Fredrikstad Dampsag & Høvleri (fra 1887) (begynte 13 år gammel. Ble her med korte avbrytelser til 1907)
Statsrevisor (1918-1936) (Tsd)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1904-07 medlem Borge herredsstyre
1907-10 varaordfører Borge herredsstyre
1910-13 medlem Borge herredsstyre
1913-16 medlem Borge herredsstyre
1916-19 medlem Borge herredsstyre
1919-22 medlem Borge herredsstyre
1922-25 ordfører Borge herredsstyre
1925-28 ordfører Borge herredsstyre
Fra 1931 medlem Borge herredsstyre
1931-34 ordfører Borge herredsstyre

Offentlige verv:

Medlem - Styret for kretssykekassenes landsforening
Æresmedlem - Kretssykekassenes landsforening
Taksasjonsmann - Hypotekbanken
Medlem - Kornmonopolkommisjonen av 1915
Medlem - Kornkomm. av 1918
Medlem - Rasjoneringskomiteen av 1917
Medlem - Komiteen om utlendingers virksomhet i riket av 1918
Medlem - Skatteligningskt. av 1921
Medlem - Forsorgslovkt. av 1925 (m. fl. kommiteer og utvalg)
Forretningsfører - Kretssykekassen, Borge (1911-1917)
Medlem - Rikstrygdeverkets ankenemnd for industriarbeidere (appellkommisjonen) (1916-1925)
Medlem - Styret for Norges Banks avd. i Fredrikstad (fra 1926)
Formann - Styret for Norges Banks avd. i Fredrikstad (fra 1930)

Verv i organisasjoner:

Deltok - Arbeiderforetagender
Agitator - Avholdssaken og arbeiderbevegelsen (1907-1911)
Medlem - Styret for Norsk Arbeidsmandsforbund (1908-1912)
Formann - Landsforbundet av kretssykekassenes forretningsførere (1911-1913)
Medlem - Styret for Arb. fagl. Landsorganisasjon (fra 1912)

Andre administrative verv:

Medlem - Styret for Glomma Sagbruk & Høvleri A.s
Formann - Driftstyret for A.s Ofoten Malmfelter
Medlem - Representantskapet, Fredrikstad mek. Verksted