Biografier

Carl Christian August Jacob Bonnevie


Født: 05.08.1849
Død: 19.12.1917
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1913-15 1. suppleant 1ste kreds, Bragernes Stadsfysikus Det Frisinnede Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1913-15 Varamedlem i Toldkomiteen
Varamedlem.

Personalia:

Født 05.08.1849, Kristiansund.
Sønn av privatlæge, senere korpslæge Nils Emanuel Andreas Bonnevie og Augusta Lorentzen.

Utdanning og yrke:

Student (1866)
Cand. med. (1873)

Privatlæge - Drammen (1873)
Stadsfysikus - Drammen (fra 1897)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1898-1901 ordfører Drammen bystyre
Fra 1907 medlem Drammen bystyre
1895-1898 medlem Drammen bystyre

Verv i organisasjoner:

Medlem - Den norske lægeforenings bestyrelse
Medlem - Styret den norske nationalforening mot tuberkulose

Andre administrative verv:

Ordfører - Drammens sparebanks forstanderskap