Biografier

Thore Larsen Braut


Født: 07.06.1878
Død: 11.07.1923
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1913-15 1. representant 2. Jæderen Lærer og gaardbruker Venstre
1916-18 1. representant 2. Jæderen Lærer og gaardbruker Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1913-15 Medlem i Jernbanekomiteen
1916-18 Medlem i Jernbanekomiteen
Ble overført til militærkomiteen 12.02.1916, Gjedrem trådte inn i hans sted.

Medlem i Militærkomiteen
Ble overført fra jernbanekomiteen 03.03.1916, da Stortinget besluttet å utvide komiteen med ett medlem.

Personalia:

Født 07.06.1878, Braut i Klepp.
Sønn av gårdbruker Lars Torsen Braut (1846-1918) og Anne Oline Rossland (1846-1926).

Utdanning og yrke:

Sersjanteksamen - Kristiansands underoffiserskole (1898)
Sanitetseksamen (1900)
Høyerelærerprøve - Elverum lærerskole (1904)

Sersjant - Hærens sanitet (1900)
Amtsskolelærer (1904-1906)
Lærer - Jærens folkehøgskole (fra 1906)
Gårdbruker - Klepp ???? (fra 1906) (overtok farsgården)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1910-13 varaordfører Klepp herredsstyre
1913-16 ordfører Klepp herredsstyre

Offentlige verv:

Medlem - En rekke kommunale utvalg
Medlem - Den depart. komite av 1915
Medlem - Komiteen om våpenøvelsenes anordning av 1917
Medlem - Komiteen om eksersplass for Vesterlen regiment av 1917

Verv i organisasjoner:

Formann - Norigs Folkehøgskulelærarlag (fra 1915)