Biografier

Sigurd Christian Brinch


Født: 03.10.1873
Død: 14.03.1956
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1934-36 2. representant Notodden, Skien, Porsgrund, Brevik, Kragerø, Risør, Arendal, Grimstad Direktør, ingeniør Høyre
1937-45 5. representant Notodden, Skien, Porsgrund, Brevik, Kragerø, Risør, Arendal, Grimstad Direktør, ingeniør Høyre
Fagkomiteer
Periode Komite
1934-36 Medlem i Finans- og tollkomiteen (av 1931)
Kom som forsterkning i 1936, ved behandling av do. for lån til fabrikk for sulfatsellulose.

Sekretær i Skog- og vassdragskomiteen
1937-45 Medlem i Finans- og tollkomiteen (av 1931)
Kom som forsterkning i 1937, ved behandling av statsgaranti for lån til A/S Land Sag og Høvleri m. fl.

Sekretær i Skog- og vassdragskomiteen
Gikk ut for Erling Johansen i 1945.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1934-36 Medlem i Om endringer i statsbudsjettforslaget 1935-36

Personalia:

Født 03.10.1873, Oslo.
Sønn av overbanemester ved norsk hovedjernbane Johan Christian Hønen (1829-1908) og Michaline Beate Flisager (1834-1921).

Utdanning og yrke:

Studiereise - England og Amerika halvt år
Student - Aars og Voss skole, Oslo (1892)
Eksamen - Chalmerske Institutet, Gøteborg (1896)

Ansatt - Først ved Hovedjernbanen, senere ved Kykkelsrudanlegget (1896-1900)
Assistent Engineer - Natal Government Railways i Natal og Zululand (1900-1906)
Byggeleder - Vannkraftanlegg, Tyssefallene (1906-1909)
Byggeleder - Vannkraftanlegg, Lienfoss i Telemark (1909-1912)
Byggeleder - Vannkraftanlegg, Bøylefoss (1912-1914)
Adm. dir. - Arendals Fossekompani (fra 1912) (med bopel Arendal)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1928-31 medlem Arendal bystyre
1931-34 medlem Arendal formannskap
1934-37 medlem Arendal formannskap
1937-45 medlem Arendal formannskap

Offentlige verv:

Medlem - Norekomiteen av 1917
Varamann - Statsbanenes hovedstyre (fra 1939)

Verv i organisasjoner:

Formann - Byens tekniske forening
Medlem - Styret for Norske private Kraftverkers forening
Formann - Arendals Vassdrags Brukseierforening (fra 1915)

Andre administrative verv:

Medlem - A.s Glomfjords styre etter statens overtagelse av anlegget

Diverse:

Okkupasjonen: Under krigen ble han 9. april 1942 fengslet for sabotasje, fordi tyskerne fant at det var mindre vann i vassdraget enn de hadde bruk for, og det var hans skyld. Etter en ukes forløp slapp han ut.