Biografier

Bastian Thomas Laurits Eidem


Født: 31.01.1859
Død: 22.03.1954
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1913-15 1. representant Tromsø Adjunkt Venstre
1916-18 1. representant Tromsø Overlærer Venstre
1925-27 3. representant Bodø, Narvik, Tromsø, Hammerfest, Vardø, Vadsø Borgermester Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1913-15 Medlem i Sosialkomiteen
1916-18 Medlem i Sosialkomiteen
1925-27 Nestformann i Justiskomiteen (av 1919)
Nestformann i 1927.

Personalia:

Født 31.01.1859, Sykkylven.
Sønn av gardbrukar Johannes Bastiansen Eidem (1823-1913) og Brit Trulsdotter (1833-1908).

Utdanning og yrke:

Eksamen - Tromsø seminar (1877)
Millomskuleeksamen (1881)
Studiereise - Med stipend i Danmark og Sverige (1899)

Lærar - Lenvik (1877-1879)
Lærar - Privatskule i Nannestad (1881-1883)
Styrar - Ein privat millomskule i Harstad (1884-1892)
Lærar - Tromsø (1892-1902)
Hypotekbankadministrator - Lånekontoret i Tromsø (1901-1938)
Adjunkt - Tromsø lærarskule (1902)
Overlærar - Tromsø lærarskule (1913-1918)
Borgermeister - Tromsø (1919-1926)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1898-1900 medlem Tromsø formannskap
1900- ordfører Tromsø bystyre
1901-04 ordfører Tromsø bystyre
1904-1905 medlem Tromsø formannskap
1907- medlem Tromsø formannskap
1906-1906 ordfører Tromsø bystyre
1907-10 medlem Tromsø formannskap
1910-13 ordfører Tromsø bystyre
1913-16 medlem Tromsø formannskap
1916-19 medlem Tromsø formannskap
1928-31 medlem Tromsø bystyre
1896-1898 medlem Tromsø bystyre

Offentlige verv:

M.fl. - Kommunale verv
Formann - Administrasjonen (Hypotekbanken?) (1912-1938)
Medlem - Styret for Det Norske Teatret (1915-1918)
Formann - Styret for Det Norske Teatret (1917-1918)

Verv i partier:

Formann - Tromsøs vinstrelag (1894-1925)
Formann - Tromsøs vinstrelag (1928-1930)

Verv i organisasjoner:

Formann - Tromsø lærarforeining
Formann - Tromsø amts lærarforeining
Medlem - Styret Tromsø arbeidarforeining (1896-1918)
Heidersmedlem - Tromsø arbeidarforeining (1919)
Heiderslagsmedlem - Fylkesmållaget, Troms (1936)

Andre administrative verv:

Medlem - Rådet for livstrygdelaget Andvake (1917-1922)

Diverse:

Slektskap: Trimenning av P. Aklestad (sjå Lindstøl s. 23).