Biografier

Gunnuf Jakobsen Eiesland


Født: 31.07.1870
Død: 28.07.1936
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1913-15 1. suppleant 3. Lyngdal Lærer og gaardbruker Venstre
1916-18 1. representant 3. Lyngdal Lærer og gaardbruker Venstre
1919-21 1. representant 3. Lyngdal Lærer og gaardbruker Venstre
1922-24 1. representant Vest-Agder fylke Lærer og gaardbruker Venstre
1925-27 1. representant Vest-Agder fylke Lærer og gaardbruker Venstre
1928-30 1. representant Vest-Agder fylke Lærer og gaardbruker Venstre
1931-33 1. representant Vest-Agder fylke Lærer og gaardbruker Venstre
1934-36 1. representant Vest-Agder fylke Lærer og gaardbruker Venstre
Medlemskap i presidentskapet
Periode Embete
1928-1936 President Odelstinget
Fagkomiteer
Periode Komite
1913-15 Medlem i Justiskomite nr. 2
1916-18 Sekretær i Skog- og vassdragskomiteen
Medlem i Veikomiteen
Overført til skog- og vassdragskomiteen i 1917.

1919-21 Formann i Skog- og vassdragskomiteen
1922-24 Formann i Veikomiteen
Nestformann 1922-1923, formann 1923-1924.

1925-27 Formann i Veikomiteen
1928-30 Medlem i Jernbanekomiteen
Kom som forsterkning i 1928, ved behandling av samling av våre trafikkinstitusjoner under ett departement.

Medlem i Veikomiteen
1931-33 Formann i Vei- og jernbanekomiteen
1934-36 Formann i Vei- og jernbanekomiteen
Spesialkomiteer
Periode Komite
1916-18 Medlem i Valgkomiteen
Trådte inn for Ugland i høstsesjonen 1917 og i 1918.

Medlem i Om konsesjonslovene og vassdragsreguleringsloven m.m.
Trådte inn for Oslen Nalum fra 28.07.1916.

Medlem i Utenrikskomiteen
Trådte inn for Ugland i 1917.

1919-21 Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Medlem i Valgkomiteen
1922-24 Medlem i Fullmaktskomiteen
Medlem i Valgkomiteen
1925-27 Medlem i Valgkomiteen
1928-30 Medlem i Valgkomiteen
Medlem i Om biler og baner
1931-33 Medlem i Den store budsjettkomiteen
Medlem i Valgkomiteen
Medlem i Om forretningsordenen
Medlem i Om forretningsordenen
1934-36 Medlem i Valgkomiteen
Medlem i Om forretningsordenen
Lederskap i stortingsgrupper
Periode Embete Parti
1931 Parlamentarisk leder Vinstre

Personalia:

Født 31.07.1870, Eiesland i Fjotland.
Sønn av gardbrukar Jacob Elias Gunnufsen Eiesland (1844-1917) og Gunnhild Idea Sigbjørnsdotter Helle (1849-1917).

Utdanning og yrke:

Elev - Kurs amtsskulen
Elev - Kurs hjå L. Liestøl i Bygland
Eksamen - Kristiansands seminar (1892)

Lærar - Fjotland (vart buande der heile si levetid)
Lærar - Drangedal (til 1895)
Kst. amtsskulestyrar - Gyland (1893)
Gardbrukar - ???? (fra 1907) (overtok farsgården)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1907-10 medlem Fjotland formannskap
1910-1911 varaordfører Fjotland herredsstyre
1912- ordfører Fjotland herredsstyre
1913-16 medlem Fjotland formannskap
1916-1918 medlem Fjotland formannskap

Offentlige verv:

Medlem - Depart. nemnd um skadeforsikring (1918)
Medlem - Depart. nemnd um "utlendingers virksomhet i riket" (1918)
Medlem - Kongsberg-komiteen (1932)
Valmann - (1900)
Formann eller varaformann - Skulestyret Fjotland (1901-1913)
Valmann - (1903)
Medlem - Hovedstyret Vassdrags- og elektrisitetsvesenet (1920-1936)
Stortings utsending - 500-års jubileet for den svenske riksdagen (1935)

Verv i partier:

Medlem - Vinstres hovudstyre (fra 1927) (1927--1)
Formann - Bondegruppa i Stortinget (1928-1930)

Verv i organisasjoner:

Formann - Landboforeininga (1902-1910)

Andre administrative verv:

Revisor - Fjotland Sparebank (1905-1913)
Formann - Forstandarskapet i Fjotland Sparebank (1912-1936)

Diverse:

Slektskap: Um morfar hans, gardbrukar S. Helle, og farbror hans, sokneprest P. T. Eiesland, sjå Lindstøl s. 364 og 207.