Biografier

Fredrik Enge


Født: 22.08.1864
Død: 14.08.1957
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1913-15 1. representant 3. Sandeherred Lensmand Venstre
1916-18 1. representant 3. Sandeherred Lensmand Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1913-15 Medlem i Budgetkomiteen
1916-18 Sekretær i Budgetkomiteen
Spesialkomiteer
Periode Komite
1916-18 Medlem i Valgkomiteen
Trådte inn for Olsen Nalum i 1917.

Personalia:

Født 22.08.1864, Skorge i Kodal, anneks til Andebu.
Sønn av gårdbruker Lars Kristofersen Enge (1820-1887) og Karen Hansdatter Tørrestad (1825-1900).

Utdanning og yrke:

Elev - Et kursus ved Chr.Bruuns folkehøyskole på Vonheim (1882-1883)

Ligningssekretær
Kommunerevisor
Gårdbruker - Enge i Sandar (1889) (kjøpte farsgården Enge, som han senere drev)
Amtsrevisor (1905-1908)
Lensmann - Sandeherred (nå Sandar) (1907-1935) (fra 1. des. 1907)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1898-1901 ordfører Sandeherred herredsstyre
1901-04 ordfører Sandeherred herredsstyre
1904-07 ordfører Sandeherred herredsstyre
1907-10 medlem Sandeherred/Sandar herredsstyre
1910-13 medlem Sandeherred/Sandar herredsstyre
1913-16 medlem Sandeherred/Sandar herredsstyre
1916-19 medlem Sandeherred/Sandar herredsstyre
1919-22 medlem Sandeherred/Sandar herredsstyre
1922-25 medlem Sandeherred/Sandar herredsstyre
1925-28 medlem Sandeherred/Sandar herredsstyre
1928-31 medlem Sandeherred/Sandar herredsstyre
1931-34 medlem Sandeherred/Sandar herredsstyre
1934-37 varaordfører Sandeherred herredsstyre
1937-1940 medlem Sandeherred/Sandar herredsstyre
1945 medlem Sandeherred/Sandar herredsstyre
1892-1898 medlem Sandeherred/Sandar herredsstyre

Offentlige verv:

Varaformann - Skolestyret, Sandeherred (i 9 år)
Innehatt - Rekke andre verv innen kommunen og i private selskaper
Medlem - Aktiebeskatningskt. av 1919
Medlem - Skolestyret, Sandeherred (1890-1939)(med 3 års avbrytelse)
Valgmann - (1897)
Forlikskommissær - Sandeherred (1898-1910)
Valgmann - (1900)
Valgmann - (1903)
Formann - Fattigstyret, Sandeherred (1903-1912)
Varamann - Hypotekbankens direksjon (1916-1932)
Formann - Skolestyret, Sandeherred (1918-1922)
Medlem - Sosialiseringskomiteen av 1919 (fra 1922)
Formann - Skolestyret, Sandeherred (1926-1939)
Forlikskommissær - Sandeherred (1934-1940)
Forlikskommissær - Sandeherred (1945)

Verv i partier:

Medlem - Venstres styre i Sandar
Medlem - Venstres styre i fylket

Verv i organisasjoner:

Nestformann - Det norske Totalavholdsselskaps styre (de siste 15 år og har representert selskapet ved flere nordiske kongresser)
Medlem - Styret i den avholdspolitiske landsnemnds arbeidsutvalg
Medlem - Det norske Totalavholdsselskaps styre (1911-1938)

Andre administrative verv:

Medlem - Styret for Sandar Aktiemeieri (fra 1891)
Ordfører - Representantskapet Sandar Aktiemeieri (1895-1900)
Ordfører - Representantskapet Sandar Aktiemeieri (1908-1947)
Ordfører - Forstanderskapet for Sandar Sparebank (1923-1942)