Biografier

Ole Erichsen


Født: 28.10.1863
Død: 19.11.1949
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1907-09 1. representant 1ste kreds, Bratøren og Ilen Konditor og fabrikeier Samlingspartiet
1913-15 1. representant 1ste kreds, Bratøren og Ilen Konditor Høyre
Fagkomiteer
Periode Komite
1907-09 Medlem i Næringskomite nr.2
1913-15 Medlem i Justiskomite nr. 2
Ble i begynnelsen av 1913 overflyttet til toldkomiteen.

Medlem i Næringskomite nr.2
Kom som forsterkning i 1913, ved behandlingen av haandverksloven.

Medlem i Sosialkomiteen
Kom som forsterkning i 1913-1914, ved behandling av voldgiftsloven og i 1914 ved behandling av fabriktilsynsloven.

Medlem i Toldkomiteen
Var først innvalgt i justiskomité nr. 2. Forfall i 1913 og 1914, Rønning trådte inn i hans sted.

Personalia:

Født 28.10.1863, Trondhjem.
Sønn av fabrikeier og konditor i Trondhjem Ernst Erichsen og Trine Jensine Rian.

Utdanning og yrke:

Eksamen - Trondhjems tekniske skole (1881)

Arbeidet - Farens konditori og fabrik, Trondhjem (1881-1884)
Arbeider - Konditori og chokoladefabrik i Tyskland (1884-1886)
Fabrikeier - Erichsens konditori, dampchokolade- og sukkervarefabrik (fra 1886) (overtok 1886 farens forretning)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1898-1901 medlem Trondhjem formannskap
Fra 1910 medlem Trondhjem formannskap
Fra 1911 varaordfører Trondhjem bystyre
Fra 1897 medlem Trondhjem bystyre

Offentlige verv:

Delegert - Den internationale handels- og industrikongres i Prag (1908)

Verv i organisasjoner:

Formand - Trondhjems haandverks- og industriforening
Medlem - Bestyrelsen fællesforeningen for haandverk og industri
Medlem - Norges husflidsraad

Andre administrative verv:

Medlem - Direktionen Trondhjems handelsbank
Medlem - Direktionen flere industrielle bedrifter