Biografier

Nils Johannessen Finne


Født: 02.06.1868
Død: 06.03.1927
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1919-21 1. suppleant 5. Voss Kjøbmand Venstre
1922-24 1. suppleant Hordaland fylke Handelsmann Venstre
1925-27 8. representant Hordaland fylke Kjøbmann Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1919-21 Medlem i Skog- og vassdragskomiteen
Trådte inn for Mjelde 16.06.1920, gikk ut for Mjelde 21.06.1920. Trådte inn igjen for Mjelde 22.06.1921.

1922-24 Varamedlem i Konstutionskomiteen
Møtte for N. Skaar 09.03.-15.03.1923.

Medlem i Skog- og vassdragskomiteen
Trådte inn for Mjelde 25.07.1924. Erstattet av Tveit fra 30.07 og ut sesjonen i 1924.

Medlem i Toldkomiteen
Gikk ut for Markhus 06.03.1923.

1925-27 Medlem i Næringskomite nr.1
Trådte inn for Kårbø 05.03.1926. Døde i 1927, Kårbø trådte inn i hans sted.

Medlem i Utenriks- og konstitusjonskomiteen
Gikk ut for J. L. Mowinckel 05.03.1926.

Personalia:

Født 02.06.1868, Finne i Voss.
Sønn av bankdirektør Johannes Klausson Finne (1823-1879) og Gurid Hallesdotter Prestegarden (1838-1906).

Utdanning og yrke:

Elev - Hardanger og Voss amtsskule (1883-1884)
Elev - Garnes folkehøgskule (1886-1887)

Gardsarbeidar (en tid)
Arbeidet - Handelsforretning (fra 1887)
Handelsmann - Eigi forretning på Voss (fra 1891)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1898-1901 medlem Voss herredsstyre
1901-04 medlem Voss herredsstyre
1904-07 medlem Voss herredsstyre
1907-10 ordfører Voss herredsstyre
1910-13 ordfører Voss herredsstyre
1913-16 ordfører Voss herredsstyre
1916-19 ordfører Voss herredsstyre
1919-22 ordfører Voss herredsstyre
1922-25 ordfører Voss herredsstyre
1925-1928 medlem Voss herredsstyre (Tsd.)
1887-1898 medlem Voss herredsstyre

Fylkespolitisk aktivitet:

Ukjent periode: oppmann amtstinget, Søndre Bergenhus.
1922-1924: formann fylkestinget, Hordaland.
Ukjent periode: medlem fylkesrådet, Hordaland.

Offentlige verv:

Medlem - Forstandarskapet for Voss kommunale millomskule
Medlem - Styret Voss Folkemuseum
Medlem - Fylkets vegstyre
Medlem - Fylkets elektrisitetsnemnd
Medlem - Kommunikasjonsnemndi for Bergen, Hordaland, Sogn og Fjordane
Medlem - Motorvognnemndi av 1921
Formann - Forstandersk. for Voss off. landsgymnas (1916-1928)
Forlikskommissær - Voss (1918-1927)
Varamann - Norges Banks avdeling i Bergen (1921-1923)
Varamann - Hovudstyret for statsbanene (1922-1924)
Stortingsvald medlem - Hovudstyret for statsbanene (fra 1924)(frå 1. juli 1924)

Verv i partier:

Formann - styret Voss vinstrelag
Medlem - styret Voss vinstrelag (1892-1827)
Formann - styret Hordaland vinstrelag (1921-1927)

Verv i organisasjoner:

Medlem - Styret Voss avhaldslag
Medlem - Styret Avholdsfolkets Landsnevnd (1924-1927)

Andre administrative verv:

Medlem - Representantskapet Voss Vexel- og Landmandsbank