Biografier

Hans Konrad Henriksen Foosnæs


Født: 02.02.1846
Død: 30.07.1917
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1883-85 4. representant Nordre Trondhjems Amt Gaardbruker og Folkehøiskolelærer Venstre
1889-91 3. representant Nordre Trondhjems Amt Gaardbruger Venstre
1892-94 2. representant Nordre Trondhjems Amt Gaardbruger Venstre
1895-97 3. representant Nordre Trondhjems Amt Gaardbruger Venstre
1898-00 2. representant Nordre Trondhjems Amt Gaardbruker Venstre
1904-06 3. representant Nordre Trondhjems Amt Gaardbruger Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1883-85 Medlem i Militærkomiteen
1889-91 Medlem i Landbrukskomiteen
1892-94 Medlem i Landbrukskomiteen
1895-97 Medlem i Landbrukskomiteen
1898-00 Medlem i Landbrukskomiteen
1904-06 Medlem i Landbrukskomiteen
Forfall i 1904 og 1905, Oksvold og Bragstad trådte inn i hans sted.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1892-94 Medlem i Valgkomiteen
1895-97 Medlem i Valgkomiteen
1898-00 Medlem i Valgkomiteen
1904-06 Medlem i Valgkomiteen
Gikk ut for Bothner 04.05.1905, gikk ut for Galtvig 13.05.1905.

Medlem i Angaaende konsulatsaken m.v. ("Specialkomiteen")
Gikk ut for Grivi 03.05.1905.

Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Landbruksdepartementet 19.03.1908 - 01.02.1910

Personalia:

Født 02.02.1846, Aargaard i Namdalseidet.
Sønn av gaardbruker Henrik Thomassen Foosnæs og Magdalene Hansdatter Barlien.

Utdanning og yrke:

Elev - Sagatun folkehøiskole (1864-1866)
Elev - Skole i Kristiania (1866-1867)
Elev - Folkehøiskole i Danmark (1867-1868)

Bestyrer - Den første folkehøiskole nordenfjelds (1872-1879) (fra 1872 blev skolen vekselvis holdt i Vefsen, Overhallen, Grong, Stod, Inderøen og Beitstaden til 1879)
Gaardbruker - Fosnæs (fra 1876) (overtok farsgården)
Amtsrevisor (1881-1908)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1898-1901 ordfører Beitstaden herredsstyre
1901-04 ordfører Beitstaden herredsstyre
1904-07 ordfører Beitstaden herredsstyre
Fra 1878 medlem Beitstaden herredsstyre
1880-1898 ordfører Beitstaden herredsstyre

Offentlige verv:

Oprettet - Den første folkehøiskole nordenfjelds i Stjørdalen (sammen med ovennævnte l. m. bentsen)
Medlem/formand - Flere av amtstinget nedsatte komiteer
M. fl. - Kommunale og medborgerlige hverv
Medlem - Den av Stortinget 1892, 1897 og 1902 nedsatte lappekommissioner, delvis formand
Valgmand - (1876-1903)
Forlikskommissær - Beitstaden (1878-1908)
Medlem - Amtsskolestyret (1886-1908)
Suppleant - Brandkassens direktion (fra 1893)
Medlem - Komiteen til undersøkelse av hærens og flaatens vaaben (1894)
Medlem - Brandkassens repræsentantskap (fra 1894)
Formand - Overstyret Mære landbruksskole (1894-1908)
Medlem - Den parlamentariske landbrukskommission (1895-1902)
Medlem - Kommission om brandkassen (1897-1900)
Medlem - Brandkassens direktion (1898-1908)
Formand - Den parlamentariske landbrukskommission (1900-1902)
Medlem - Den departementale komite om jordsalget i Finmarken (1901)
Formand - Finmarkens jordsalgskommission (1902-1908)
Medlem - Fjeldbeitekomiteen (1912)
Forlikskommissær - Beitstaden (fra 1912)
Medlem - Brandkassens direktion (fra 1912)

Verv i organisasjoner:

Medstifter - Det første norske folkevæbningssamlag
Formand - Indtrøndelagens og Namdalens folkevæbningssamlag (fra 1881)
Medstifter - Skyttersamlagenes fællesstyre (1882)
Medlem - Landsskytterstyret (fra 1894)

Andre administrative verv:

Formand - Direktionen sparebanken, Beitstaden (1873-1889)