Biografier

Meyer Nilsen Foshaug


Født: 15.06.1868
Død: 06.06.1955
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1904-06 2. representant Tromsø Amt Gaardbruger Arbeiderpartiet
1907-09 1. representant 2. Senjen Gaardbruger Arbeiderpartiet
1910-12 1. representant 2. Senjen Gaardbruger Arbeiderpartiet
1913-15 1. representant 2. Senjen Gaardbruger Arbeiderpartiet
1916-18 1. representant 2. Senjen Gaardbruger Arbeiderpartiet
1919-21 1. representant 3. Malangen Gaardbruger Arbeiderpartiet
1922-24 5. representant Troms fylke Gaardbruger Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti
1928-30 4. representant Troms fylke Gårdbruker Arbeiderpartiet
1931-33 1. suppleant Troms fylke Gårdbruker Arbeiderpartiet
1934-36 1. representant Troms fylke Gårdbruker Arbeiderpartiet
1937-45 1. representant Troms fylke Gårdbruker Arbeiderpartiet
Fagkomiteer
Periode Komite
1904-06 Medlem i Gage- og pensionskomiteen
1907-09 Medlem i Gage- og pensionskomiteen
1910-12 Medlem i Veikomiteen
1913-15 Medlem i Sosialkomiteen
Kom som forsterkning i 1913-1914, ved behandling av sykeforsikringsloven.

Sekretær i Veikomiteen
1916-18 Sekretær i Veikomiteen
1919-21 Sekretær i Veikomiteen
Erstattet av Tollefsen 05.07.-22.07.1920.

1922-24 Medlem i Jernbanekomiteen
Kom som forsterkning i 1922, ved behandling av jernbaneplanen.

Sekretær i Veikomiteen
1928-30 Medlem i Jernbanekomiteen
Kom som forsterkning i 1928, ved behandling av samling av våre trafikkinstitusjoner under ett departement.

Formann i Veikomiteen
1931-33 Varamedlem i Sjøfarts- og fiskerikomiteen
Møtte for Tønder 12.04.-01.05 og fra 21.05 og ut sesjonen i 1932.

1934-36 Medlem i Vei- og jernbanekomiteen
1937-45 Formann i Vei- og jernbanekomiteen
Spesialkomiteer
Periode Komite
1910-12 Medlem i Angaaende reguleringsloven
1913-15 Medlem i Valgkomiteen
Medlem i Om koncession paa erhvervelse av høifjeld m.v.
1916-18 Medlem i Valgkomiteen
Medlem i Om konsesjonslovene og vassdragsreguleringsloven m.m.
1919-21 Medlem i Valgkomiteen
Medlem i Utenrikskomiteen
1922-24 Medlem i Valgkomiteen
1928-30 Formann i Om biler og baner
1934-36 Medlem i Valgkomiteen
1937-45 Medlem i Valgkomiteen

Personalia:

Født 15.06.1868, Foshaug i Målselv.
Sønn av gårdbruker Nils Johnsen Foshaug og Erikka Korneliusdatter.

Utdanning og yrke:

Arbeidet - Farsgården (fra barndommen av)
Gårdbruker - Solbakken i Målselv (1893-1917) (overtok farsgården Overtok en del av farsgården)
Administrator - Hypotekbankens lånekontor i Tromsø (fra 1914)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1901-04 medlem Målselv herredsstyre
Fra 1916 medlem Målselv herredsstyre
1925-28 ordfører Målselv herredsstyre
1928-31 ordfører Målselv herredsstyre
1945 varaordfører Målselv herredsstyre

Offentlige verv:

Medlem - Elektrisitetsforsyningskomm. av 1919
Medlem - Postvesenets administrasjonskomite av 1918
Medlem - Postvesenets sparekomite av 1921
Medlem - Kullforsyningskt. av 1917
Medlem - Landbruksfunksjonærkt. av 1917
Medlem - Jaktlovkt. av 1938
Suppleant - Hypotekbankens lånekontor i Tromsø (fra 1909)
Medlem - Matrikkelkommisjonen av 1910 (fra 1913)
Varamann - Vassdrags- og elektrisitetsvesenets hovedstyre (fra 1929)
Medlem - Hovedstyret Vassdrags- og elektrisitetsvesenet (fra 1935)

Verv i organisasjoner:

Formann - Maalselv Fiskeriforening

Andre administrative verv:

Medlem - Troms Fylkes Dampskibsselskaps direksjon (1926-1941)

Diverse:

Okkupasjonen: Under okkupasjonen ble han entlediget disse stillinger i 1942.