Biografier

Kristian Friis Petersen


Født: 17.09.1867
Død: 05.04.1932
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1907-09 1. representant Aalesund og Molde Overretssagfører Venstre
1913-15 1. representant Aalesund og Molde Overretssagfører Venstre
Medlemskap i presidentskapet
Periode Embete
1913-1914 President Odelstinget
Fagkomiteer
Periode Komite
1907-09 Nestformann i Justiskomiteen
1913-15 Formann i Justiskomite nr. 1
Gikk ut for Castberg 22.04.1914.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1913-15 Medlem i Valgkomiteen
Trådte inn for Abrahamsen 31.01.1913. Gikk ut for Castberg 27.04.1914.

Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Sosialdepartementet 21.04.1914 - 30.09.1916
Statsråd Departementet for utenrikske saker, handel, sjøfart og industri 01.10.1916 - 19.02.1919

Personalia:

Født 17.09.1867, Namsos.
Sønn av foged Carl Gottlieb Petersen (1833-1911) og Charlotte Louise Friis (1844-1928).

Utdanning og yrke:

Student - Ålesunds skole (1886)
Cand. jur. (1891)

Kst. sorenskriver - Søndre Søndmør (til 1894) (til sep. 1894)
Politimesterembetet - Ålesund (1891)
Edsv. fullmektig - Sorenskriveren i Søndre Søndmør (1891-1893)
Overrettssakfører - Ålesund (1893-1913)
Kst. politimester - Ålesund (1894-1895) (fra sep. 1894-mars 1895)
Forsvarer (fra 1899)
Forsvarer - Lagmannsrett (fra 1901)
Aktor - Ved meddomsrett og forhørsrett (fra 1902)
Kst. sorenskriver - Nordre Søndmør (1913-1914) (11. juli 1913-22. april 1914)
Fylkesmann - Bergen og Hordaland (1919-1929) (fra 1. mars 1919)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1898-1901 medlem Ålesund formannskap
1901-04 medlem Ålesund formannskap
1907-10 medlem Ålesund formannskap
1912- medlem Ålesund formannskap
1910-1912 ordfører Ålesund bystyre
1913-1914 medlem Ålesund formannskap

Offentlige verv:

Medlem - Skolestyret, Ålesund
Medlem - Lignings- og overligningskommisjon, Ålesund
Medlem - Fylkets jernbanekomite
Medlem - Raumabanens tilsynskommisjon
M. fl. - Verv.
Formann - Fetsildlov-komiteen av 1921
Formann - Den norske delegasjon til fortsatt samarbeide med Danmark og Sverige (Island) (på det økonomiske område etter at traktatkommisjonen av 1919 i 1921 var opphevet)
Formann - Administrasjonen for Hypotekbankens lånekontor i Bergen (1919-1921)

Andre administrative verv:

Formann - Sparebankens direksjon (1910-1911)

Diverse:

Slektskap: Om hans farfar, stiftsprost C. Petersen, se Lindstøl s. 687.