Biografier

Ole Martin Pettersen Gausdal


Født: 13.06.1860
Død: 21.12.1960
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1904-06 1. suppleant Tromsø Amt Gaardbruger Arbeiderpartiet
1913-15 1. representant 3. Tromsøsundet Redaktør Arbeiderpartiet
1916-18 1. representant 3. Tromsøsundet Redaktør Arbeiderpartiet
1919-21 1. representant 4. Lyngen Redaktør Arbeiderpartiet
Fagkomiteer
Periode Komite
1904-06 Medlem i Toldkomiteen
Trådte inn for Lind-Johansen i 1904.

1913-15 Medlem i Militærkomiteen
1916-18 Medlem i Militærkomiteen
Medlem i Næringskomite nr.1
Kom som forsterkning i 1917, ved behandling av forandringer i lovgivningen om medisinalavgift.

1919-21 Medlem i Militærkomiteen
Spesialkomiteer
Periode Komite
1919-21 Medlem i Den forberedende fullmaktskomite

Medlemskap i delegasjoner:

Delegert - Interparlamentariske fredsmøter, 1918.
Delegert - Interparlamentariske fredsmøter, 1919.
Delegert - Interparlamentariske fredsmøter, 1920.

Personalia:

Født 13.06.1860, Gausdal i Geiranger sogn, Sunnylven.
Sønn av gårdbruker og smed Petter Andreas Andersen (1829-1916) og Caroline Pedersdatter Gausdal (1834-1905).

Utdanning og yrke:

Eksamen - Tromsø seminar (1880)

Drev - Handel, jordbruk og fiske
Forretningsfører - Flere kommunale styrer
Redaktør - Nordlys i Tromsø (til 1915)
Lærer - Lenvik (1880)
Lærer - Nordreisa (1881-1890)
Herredskasserer - Nordreisa (1886-1889)
Forretningsfører - Rikstrygdeverket (1895-1909)
Kasserer - Rikstrygdeverket (1895-1909)
Herredskasserer - Nordreisa (1903-1909)
Herredskasserer - Tromsøysund (1909-1911)
Redaksjonssekretær - Nordlys i Tromsø (fra 1910)
Kontrollør - Tobakk- og sjokoladebeskatningen (1922-1932) (fra 1. april 1922)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1913-16 ordfører Tromsøysund herredsstyre
1890-1892 ordfører Nordreisa herredsstyre
Ukjent periode medlem Nordreisa herredsstyre

Offentlige verv:

Formann - Ligningskommisjonen, Nordreisa
Formann - Skolestyret, Nordreisa
Formann - Fattigstyret, Nordreisa
M. fl. - Kommunale verv, Nordreisa
M. fl. - Kommunale verv, Tromsøysund
Medlem - Dampskipskomiteen av 1916
Medlem - Komiteen om våpenøvelsenes ordning av 1917
Medlem - Lufttrafikkkommisjonen av 1919
Medlem - Prestegårdskt. av 1919
Medlem - Den sivile forsvarskomm. av 1920
Medlem - Valutadifferensekt. av 1921
Forlikskommissær - Nordreisa (1886-1891)
Valgmann - Tromsø amt (1888)
Valgmann - Tromsø amt (1891)
Valgmann - Tromsø amt (1903)

Verv i partier:

Medstifter - Nordreisa sosialdemokratiske forening
Formann - Nordreisa sosialdemokratiske forening (i 9 år)
Medstifter - Tromsø amts arbeiderparti (1900)