Biografier

Noan Christian Gauslaa


Født: 11.10.1864
Død: 17.07.1952
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1907-09 1. representant 3. Sand Skolebestyrer, adjunkt Venstre
1913-15 1. representant 3. Sand Skolebestyrer Venstre
1916-18 1. representant 3. Sand Skolebestyrer Venstre
1922-24 1. suppleant Aust-Agder fylke Lektor Venstre
1928-30 1. suppleant Aust-Agder fylke Skolebestyrer, lektor Venstre
1931-33 1. suppleant Aust-Agder fylke Skolebestyrer, lektor Venstre
Medlemskap i presidentskapet
Periode Embete
1913-1918 Sekretær Odelstinget
1918- Sekretær Storting
Fagkomiteer
Periode Komite
1907-09 Medlem i Næringskomite nr.2
1913-15 Medlem i Næringskomite nr.1
1916-18 Nestformann i Næringskomite nr.1
1922-24 Varamedlem i Lønningskomiteen
Møtte for Værland fra 27.07 og ut sesjonen i 1922, 14.03.-22.03.1923 og 02.07.-12.07.1924.

1928-30 Medlem i Utenriks- og konstitusjonskomiteen
Trådte inn for Mowinckel 15.02.1928.

1931-33 Medlem i Utenriks- og konstitusjonskomiteen
Gikk ut for Mowinckel 12.05.1931.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1928-30 Medlem i Den forberedende fullmaktskomite

Personalia:

Født 11.10.1864, Lillesand.
Sønn av smed og skibsreder Nils Sørensen Gauslaa (1829-1917) og Gusta Govertsdatter Tellefsen (1828-1916).

Utdanning og yrke:

Student - Maribogatens skole, Oslo, (1882)
Lærereksamen - Spr. hist. (1891)
Studiereiser - Med off. lærerstipendium i England (1898)

Lærer - Lillesand middelskole (1886-1887)
Lærer - Lillesand middelskole (1891-1892)
Lærer - Risør middelskole (1893-1899)
Adjunkt og bestyrer - Askim middelskole (1899-1900)
Bestyrer (adjunkt, overlærer, lektor) - Lillesand kommunale høyere almenskole (1901-1935) (fra 1. jan. 1901 til 1. aug. 1935)
Utgiver - Lillesandsposten (fra 1902)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1898-1899 medlem Risør bystyre
1904-07 medlem Lillesand bystyre
1907-10 ordfører Lillesand bystyre
1910-13 ordfører Lillesand bystyre
1913-16 ordfører Lillesand bystyre
1916-19 ordfører Lillesand bystyre
1919-22 ordfører Lillesand bystyre
1922-25 ordfører Lillesand bystyre
1925-28 ordfører Lillesand bystyre
1928-31 ordfører Lillesand bystyre
1931-34 ordfører Lillesand bystyre
1934-37 ordfører Lillesand bystyre

Offentlige verv:

Valgmann - Nedenes amt (1903)
Formann - Skolestyret, Lillesand (1904-1906)
Medlem - Styret Sjømennenes understøttelseskasse i Lillesand mønstringsdistrikt (fra 1905)
Formann - Lillesand-Flaksvatnbanens direksjon (1906-1907)
Formann - Lillesand-Flaksvatnbanens direksjon (fra 1913)
Medlem - Norges Brannkasses representantskap (1924-1937)

Verv i partier:

Formann - Venstreforeningen, Risør

Verv i organisasjoner:

Formann - Avholdslaget, Risør
Medlem - Styret Filologenes og Realistenes Landsforening (1904-1908)
Formann - Stortingets avholdsgruppe (1913-1915)

Andre administrative verv:

Æresmedlem - Østlandske Fiskeriselskap
Ordfører eller formann - Forstanderskapet Lillesand Sparebank (fra 1903)
Formann - Kontrollkomiteen Lillesand Sparebank (fra 1903)
Nestformann - Østlandske Fiskeriselskaps styre (1915-1934)
Formann - Styret Kokkenes Bruk A.s (fra 1917)

Litteratur:

Utga - Lillesand Sparebanks 75-års jubileumsskrift (1927)