Biografier

Tollef Asbjørnsen Gjedrem


Født: 11.12.1857
Død: 07.07.1950
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1907-09 1. representant 1. Dalene Lensmand Venstre
1910-12 1. representant 1. Dalene Lensmand og gaardbruker Venstre
1913-15 1. representant 1. Dalene Lensmand og gaardbruker Venstre
1916-18 1. representant 1. Dalene Lensmand og gaardbruker Venstre
1919-21 1. representant 1. Dalene Lensmand og gaardbruker Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1907-09 Medlem i Toldkomiteen
1910-12 Sekretær i Toldkomiteen
1913-15 Medlem i Justiskomite nr. 1
Kom som forsterkning i 1913, ved behandling av reguleringssaker.

Medlem i Sosialkomiteen
Kom som forsterkning i 1914, ved behandling av fabriktilsynsloven.

Nestformann i Toldkomiteen
1916-18 Medlem i Jernbanekomiteen
Trådte inn for Braut som ble overført til militærkomiteen fra 12.02.1916. Erstattet av Torjusen fra 02.08 og ut sesjonen i 1918.

Nestformann i Toldkomiteen
Nestformann i 1916. Overført til jernbnekomiteen i 1916.

1919-21 Medlem i Jernbanekomiteen
Erstattet av Torjusen fra 02.08 og ut sesjonen i 1918, og fra 06.04 og ut sesjonen i 1921

Spesialkomiteer
Periode Komite
1913-15 Sekretær i Valgkomiteen
1916-18 Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Medlem i Fullmaktskomiteen
Trådte inn for Olsen Nalum, som ble statsråd, i 1917

Sekretær i Valgkomiteen
Medlem i Om konsesjonslovene og vassdragsreguleringsloven m.m.
Medlem i Om Stortingets forretningsorden
1919-21 Medlem i Fullmaktskomiteen
Sekretær i Valgkomiteen
Medlem i Utenrikskomiteen
Permisjon i 1921, Aarstad trådte inn i hans sted.

Personalia:

Født 11.12.1857, Gjedrem i Bjerkreim.
Sønn av gårdbruker Asbjørn Tollefsen Gjedrem (1828-1908) og Berthe Malene Vellesdatter Birkrem (1829-1892).

Utdanning og yrke:

Elev - Amtsskolen, Jæderen og Dalene (1876-1877)
Eksamen - Flekkefjord lærerskole (1880)
Eksamen - Telegrafi (1885)

Bestyrer - Røvær telegrafstasjon (i 5 vintrer under fisket)
Lærer - Bjerkreim (1881-1896)
Gårdbruker - Gjedrem i Bjerkreim (fra 1885) (overtok farsgården)
Lensmann - Bjerkreim (1896-1923)
Bestyrer - Norges Banks avdeling, Stavanger (1921-1932)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1904-07 medlem Bjerkreim herredsstyre
1907-10 medlem Bjerkreim herredsstyre
1913-16 medlem Bjerkreim herredsstyre
1916-19 medlem Bjerkreim herredsstyre
1894-1897 ordfører Bjerkreim herredsstyre

Offentlige verv:

Medlem - Skolestyre, Bjerkreim
Medlem - Fattigstyre, Bjerkreim
Overformynder - Bjerkreim
M. fl. - Kommunale verv
Medlem - Bygdemøllekomiteen og fiskeriforsyningskt. av 1916
Medlem - Landbruksfunksjonærkt. av 1917
Medlem - Postvesenets administrasjonskt. av 1918
Medlem - Telegrafvesenets administrasjonskt. av 1919
Medlem - Komiteen om landets økonomiske oppmåling av 1919
Medlem - Statens rådgivende provianteringskommisjon (1916)
Varamann - Styret Norges Banks avdeling, Stavanger (1916-1920)

Andre administrative verv:

Medlem - Sparebankens direksjon, Bjerkreim