Biografier

Johan David Haslund Gjøstein


Født: 05.01.1866
Død: 15.02.1935
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1913-15 1. representant 2den kreds, Verket Skolebestyrer Arbeiderpartiet
1916-18 1. representant 2den kreds, Verket Skolebestyrer Arbeiderpartiet
1919-21 1. representant 2den kreds, Verket Skolebestyrer Arbeiderpartiet
1922-24 6. representant Kristiansand, Mandal, Flekkefjord, Stavanger, Haugesund Skoledirektør Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti
Fagkomiteer
Periode Komite
1907-09 Medlem i Kirkekomiteen
Gikk ut for Adolf Pedersen i 1906.

1913-15 Medlem i Kirkekomiteen
1916-18 Medlem i Kirkekomiteen
1919-21 Sekretær i Kirke- og skolekomiteen
Medlem i Konstutionskomiteen
Kom som forsterkning i 1919, ved behandling av valgordningsspørsmålene.

Medlem i Konstutionskomiteen
Kom som forsterkning i 1919, ved behandling av Norges inntreden i Folkeforbundet.

Medlem i Universitets- og fagskolekomiteen
Kom som forsterkning ved behandling av lov om Universitets læreeksamener.

1922-24 Formann i Kirke- og skolekomiteen
Medlem i Lønningskomiteen
Kom som forsterkning i 1924, ved behandling om forandringer i den geistlige lønningslov.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1916-18 Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Medlem i Om lønnsregulering for statens tjenestemenn
Kom som forsterkning i 1918, ved behandlingen av forandringer i skoleloven.

1919-21 Medlem i Fullmaktskomiteen
Medlem i Valgkomiteen
Medlem i Utenrikskomiteen
1922-24 Medlem i Styret for Norsk-Amerikanernes Minnegave til Norge 1914
Medlem i Valgkomiteen
Medlem i Utenrikskomiteen

Medlemskap i delegasjoner:

Delegert - Den interparlamentariske konferanse i Genéve, 1924.
Lederskap i stortingsgrupper
Periode Embete Parti
1921-1924 Parlamentarisk leder det sosialdemokratiske Arbeiderparti

Personalia:

Født 05.01.1866, Hystad på Stord.
Sønn av seminarlærer Amund Vikingsen Gjøstein (1820-1873) og Anne Munthe Olsen (1826-1901).

Utdanning og yrke:

Studiereise - Med lærerstipendium til Schweiz og Tyskland
Eksamen - Stord seminar (1884)
Student - Gundersens skole, Oslo (1887)

Redaktør - Dagbladet i Chicago
Formann/redaktør - "1ste mai" (i 6 år)
Lærer - Stavanger folkeskole, skoleåret (1884-1885)
Lærer - Stavanger folkeskole (1890-1909) (fra 1. jan. 1890)
Grunnla - Bladet "1ste mai" (1894)
Bestyrer - Solvang skole (fra 1909) (fra april 1909)
Kst. skoledirektør - Agder og Stavanger bispedømmer (1921-1935) (fra 9. des. 1921, med bopel i Stavanger og sto i denne stilling til 1. jan. 1935)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1898-1901 medlem Stavanger bystyre
1901-04 medlem Stavanger formannskap
1904-07 medlem Stavanger formannskap
1907-10 medlem Stavanger formannskap
1912- medlem Stavanger formannskap
1910-1912 ordfører Stavanger bystyre
1913-16 medlem Stavanger bystyre
1916-19 medlem Stavanger bystyre
1919-22 medlem Stavanger bystyre
1922-25 medlem Stavanger bystyre
1925-28 medlem Stavanger bystyre
1928-31 medlem Stavanger bystyre

Offentlige verv:

Medlem - Lysverksdireksjonen
Medlem - Sørlandsbanekomiteen
Medlem - Direksjonen Stavanger Museum
Medlem - Komiteen om statens utgivelse av lærebøker av 1915
Formann - Komiteen om fag- og fortsettelsesskoler av 1919
Medlem - Komiteen om geistlige tjenestemenns lønninger av 1919
Medlem - Komiteen om vanføreforsorg av 1922
Medlem - Skolevesenets sparekomite av 1931
Representant - For lærerne i skolestyret, Stavanger (1896-1900)
Varamann - Direksjonen for Norges Bank (1921-1935)
Medlem - Styret Statens videnskapelige forskningsfond (1929-1935)

Verv i partier:

Formann - Stavanger arbeiderparti
Medlem - Arbeiderpartiets landsstyre
Medstifter - Stavanger sosialdemokratiske forening (1892)

Verv i organisasjoner:

Medlem - Forelesningsforeningens styre
Medstifter - En rekke fag- og arbeiderforeninger i Stavanger

Diverse:

Minne: En bauta med hans bilde, laget av billedhugger Erik Haugland, ble reist av Stavanger og Rogaland arbeiderpartier og avslørt 1. mai 1937 på en etter ham oppkalt plass i Stavanger.