Biografier

Andreas Kristian Andersen Grimsø


Født: 12.10.1850
Død: 30.07.1927
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1895-97 1. suppleant Nordlands Amt Gaardbruger Venstre
1898-00 3. representant Nordlands Amt Gaardbruger Venstre
1900-03 1. representant Nordlands Amt Gaardbruger og fisker Venstre
1904-06 1. representant Nordlands Amt Gaardbruger og fisker Venstre
1907-09 1. representant 1. Søndre Helgeland Gaardbruger og fisker Venstre
1910-12 1. representant 1. Søndre Helgeland Gaardbruger og fisker Venstre
1913-15 1. representant 1. Søndre Helgeland Gaardbruger og fisker Venstre
1916-18 1. representant 1. Søndre Helgeland Gaardbruger og fisker Venstre
1919-21 1. representant 1. Søndre Helgeland Gaardbruger og fisker Venstre
Medlemskap i presidentskapet
Periode Embete
1913-1921 President Lagtinget
Fagkomiteer
Periode Komite
1895-97 Medlem i Militærkomiteen
1898-00 Medlem i Næringskomite nr.1
1900-03 Medlem i Næringskomite nr.1
1904-06 Sekretær i Næringskomite nr.1
Medlem i Toldkomiteen
Kom som forsterkning i 1904-1905, ved toldtariffens forhandlinger.

1907-09 Formann i Næringskomite nr.1
Sekretær 1906, formann 1906-1907 og 1908, nestformann 1909.

1910-12 Medlem i Budgetkomiteen
Kom som forsterkning i 1910-1911, ved behandling av skatteloven.

Formann i Næringskomite nr.1
Nestformann, formann i 1910-1912.

1913-15 Formann i Næringskomite nr.1
1916-18 Formann i Næringskomite nr.1
1919-21 Formann i Næringskomite nr.1
Spesialkomiteer
Periode Komite
1900-03 Medlem i Valgkomiteen
1904-06 Medlem i Valgkomiteen
1907-09 Medlem i Valgkomiteen
1910-12 Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Medlem i Valgkomiteen
1913-15 Medlem i Fullmaktskomiteen
Medlem i Valgkomiteen
1916-18 Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Medlem i Fullmaktskomiteen
Medlem i Valgkomiteen
Medlem i Om Stortingets forretningsorden
Medlem i Utenrikskomiteen
1919-21 Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Nestformann i Fullmaktskomiteen
Medlem i Valgkomiteen
Medlem i Utenrikskomiteen

Medlemskap i delegasjoner:

Medlem - Styret den norske interparlamentariske gruppe.

Personalia:

Født 12.10.1850, Burøy i Steigen.
Sønn av kirkesanger og lærer Isak Johan Grimsø (1824-1912) og Elisabeth Winther Kjelstrup (1825-1909).

Utdanning og yrke:

Deltok - Fiskeribedriften (fra ungdommen av)
Fører og kjentmann - Kystfart
Gårdbruker - Grimsø i Vega (fra 1881)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1898-1901 ordfører Vega herredsstyre
1901-04 ordfører Vega herredsstyre
Fra 1885 medlem Vega herredsstyre
1887-1898 ordfører Vega herredsstyre

Offentlige verv:

Forlikskommissær - (Vega)
Medlem - Lofotkommisjonen av 1891
Medlem - Kirkekomm. av 1908
Medlem - Utenrikskomm. av 1912
Medlem - Dampskipskomiteen av 1916
Medlem - Rasjoneringskt. av 1917
Medlem - Traktatkomm. av 1919
Medlem - Banklovkt. av 1919
M. fl. - Komiteer og kommisjoner
Medlem - Statens rådgivende provianteringskomm. av 1916
Medlem - Stortingets deputasjon ved Ofotbanens åpning (1903)
Medlem - Kongedeputasjonen til København (1905)
Medlem - Hypotekbankens råd (1908-1926)
Medlem - Riksskattestyret (1911-1926)
Medlem - Deputasjonen for å legge en krans på Christian Frederiks sarkofag i Roskilde domkirke (1914)(17. mai 1914)
Medlem - Ordensrådet St. Olavsordenen (1914-1927)
Medlem - Appelkommisjonen for fiskeriforsikringen (1921-1927)

Verv i organisasjoner:

Medlem - Stortingets avholdsgruppe

Andre administrative verv:

Formann - Sparebankens styre, (Vega) (fra 1893)

Litteratur:

Utga - Erindringer (1927)