Biografier

Ivar Børresen Grønningsæter


Født: 13.10.1846
Død: 23.01.1932
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1913-15 1. suppleant Kristiansund Kjøbmand Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1913-15 Varamedlem i Sosialkomiteen
Varamedlem.

Personalia:

Født 13.10.1846, Grønningsæter i Norddalen.
Sønn av gaardbruker Børre Iversen Grønningsæter og Berte Oline Monsdatter.

Utdanning og yrke:

Dimittert - Voldens lærerskole (1864)

Kjøbmand - Kristiansand (i ca. 40 aar)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1904-07 medlem Kristiansand bystyre
1907-10 medlem Kristiansand bystyre

Offentlige verv:

M. fl. - Kommunale hverv

Verv i partier:

Formand - Kristiansands arbeidersamfund (i 22 aar)

Verv i organisasjoner:

Medstifter - Kristiansands arbeidersamfund