Biografier

Edward August Gundersen


Født: 03.06.1869
Død: 12.12.1952
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1913-15 1. representant 1ste kreds, Fæstningen Kaptein Venstre
1916-18 1. representant 1ste kreds, Fæstningen Kaptein Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1913-15 Medlem i Jernbanekomiteen
Fravær i 1914, Torjusen trådte inn i hans sted.

1916-18 Varamedlem i Jernbanekomiteen
Varamedlem.

Medlemskap i delegasjoner:

Delegert - Den interparl. konferanse i Haag, 1913.

Personalia:

Født 03.06.1869, Kristiansand.
Sønn av slaktermester og handelsborger Edvard Andreas Gundersen (1837-1871) og Anne Nilsen (1842-1892).

Utdanning og yrke:

Studert - Flyplassanlegg i Stockholm, Gøteborg, Malmø og København (i anledning av spørsmålet om flyplass på Kongsgårdsletten)
Student - Kristiansands skole (1882)

Lærer - Den kommunale handelsskole
Offiser (1891)
Fullmektig - Overingeniøren ved Setesdalsbanens anlegg (1891-1893)
Lærer - Katedralskolen (1894-1896)
Lærer - 3. divisjons skole (1896-1934)
Lærer - Den tekniske aftenskole (fra 1897)
Kaptein (1899)
Major og bataljonssjef (1916)
Oberstløytnant - Og sjef for landvernsbataljonen ved Telemark Inf. reg. nr.3 (1930-1935) (fra 1. jan. 1930-1. nov.1935)
Oberstløytnant - Og krigskommissær for Sørlandet (1935-1939) (fra 1. nov. 1935-1. okt. 1939)
Leder - Den frivillige militæropplæring i 3. kommandodistrikt til 9. april (1940)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1901-04 medlem Kristiansand formannskap
1904-07 ordfører Kristiansand bystyre
1907-10 medlem Kristiansand formannskap
1910-13 medlem Kristiansand formannskap
1913-16 medlem Kristiansand formannskap
1916-19 medlem Kristiansand formannskap
1919-22 medlem Kristiansand formannskap
1922-25 medlem Kristiansand formannskap
1925-28 medlem Kristiansand formannskap
1928-31 medlem Kristiansand formannskap
1931-34 medlem Kristiansand formannskap
1934-37 medlem Kristiansand formannskap

Offentlige verv:

Medlem - De forskjellige lokale kommunikasjonskomiteer
Medlem - Sørlandsbanens tilsynskommisjon
Medlem - Setesdalsbanens tilsynskommisjon
Varamann - Statsbanenes hovedstyre (i 3 år)
Medlem - Styret Kristiansands folkemuseum
Kirkedepartementets representant - Den kommunale kv. industriskole
Nestformann - Katedralskolens forstanderskap, Kristiansand (til 1932) (-1-1932)
Formann - Hypotekbankens takstnemnd (til 1947) (-1-1947)
Valgmann - (1903)
Formann - Fylkesutstillingen (1919)
Formann - Direksjonen gassverket, Kristiansand (fra 1936)(avskjediget under krigen)
Stortingsvalgt medlem - Statsbanenes hovedstyre (1936-1939)

Verv i partier:

Medlem - Venstreforeningen

Verv i organisasjoner:

Formann eller medlem - Styret for en rekke av Kristiansands organisasjoner, institusjoner og foreninger
Medlem - Styret byselskapet
Medlem - Skytter- og sportsforeninger
Æresmedlem - Kristiansands Skytterlag
Medlem - Styret Kristiansands krets av Norges Forsvarsforening
Medlem - Avholdsorganisasjoner
Deputert - Til kirkemøter, avholdsmøter m. m.
Aktiv - Hagestell og husflid (tok initiativet til opprettelsen av Kristiansands småhageanlegg)
Formann - Kolonihageutvalg nedsatt av Havedyrkningens Venner
Medlem - Styret Kristiansand husflidsforening (i over 40 år)
Deltatt - En rekke nordiske husflidsmøter (som styremedlem i Norges Husflids- og Industriforbund)
Formann - Styret Kristiansand husflidsforening (fra 1905)
Formann - Husflidsutstillingen (1925)
Medlem - Styret Norges Husflids- og Industriforbund (fra 1925)

Andre administrative verv:

Medlem - Sparebankens forstanderskap, Kristiansand (fra 1911)

Diverse:

Foredragsholder: En mengde foredrag og utgitt flere brosjyrer