Biografier

Jørgen Hansen Gunnestad


Født: 17.08.1862
Død: 23.01.1945
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1913-15 1. representant 1. Skoger Gaardbruker Høyre
1916-18 1. representant 1. Skoger Gaardbruker Høyre
1919-21 1. representant 1. Skoger Gaardbruker Høyre
Fagkomiteer
Periode Komite
1913-15 Medlem i Toldkomiteen
1916-18 Medlem i Toldkomiteen
1919-21 Medlem i Landbrukskomiteen
Erstattet av Bonden 02.03-12.03.1920.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1919-21 Medlem i Valgkomiteen

Personalia:

Født 17.08.1862, Gunnestad i Våle, Vestfold.
Sønn av gårdbruker Hans Jørgensen Gunnestad (1831-1888) og Ingeborg Henrikke Hansdatter Tufte (1831-1870).

Utdanning og yrke:

Eksamen - Holmestrands borgerskole (1878)
Elev - Jarlsberg amtsskole (1879)

Arbeidet - Farsgården
Direktør - Sparebanken, Våle
Disponent - Holmestrands Meieri (i 20 år)
Lensmannsbetjent (1879)
Fogedfullmektig (1882) (en kort tid)
Gårdbruker - Gunnestad i Våle, Vestfold (fra 1888) (overtok farsgården)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1898-1901 medlem Våle herredsstyre
1901-04 medlem Våle formannskap
1904-07 medlem Våle herredsstyre
1907-10 medlem Våle formannskap
1910-13 medlem Våle formannskap
1913-16 medlem Våle formannskap
1916-19 medlem Våle formannskap
1919-22 medlem Våle herredsstyre

Offentlige verv:

Medlem - Skolestyret, Våle
Formann - Skolestyret, Våle (i 2 år)
Medlem - Styret fylkets landhusholdningsselskap (i 25 år)

Verv i organisasjoner:

Medlem - Norsk Landmandsforbunds styre (fra 1902)

Andre administrative verv:

Ordfører - Sparebankens forstanderskap, Våle