Biografier

Martin Julius Halvorsen


Født: 04.11.1867
Død: 07.03.1951
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1913-15 1. representant 4. Mellem Romerike Boktrykker Arbeiderpartiet
Fagkomiteer
Periode Komite
1913-15 Medlem i Budgetkomiteen

Personalia:

Født 04.11.1867, Oslo.
Sønn av skomaker Johan H. Valstad (1839-1900) og Karen Olsen (1840-1899).

Utdanning og yrke:

Elev - Folkeskolen
Boktrykkerlære - Mallingske Boktrykkeri i Oslo (fra 1884)
Reiste - I Tyskland som håndverkersvenn (1889)

Opprettet - Et mindre trykkeri (1897) (som han i 1902 flyttet til Jessheim stasjon)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1898-1901 medlem Kristiania bystyre
1904-07 medlem Ullensaker herredsstyre
1907-10 medlem Ullensaker formannskap
1910-13 medlem Ullensaker formannskap
1913-16 medlem Ullensaker formannskap
1916-19 varaordfører Ullensaker herredsstyre
1919-22 medlem Ullensaker formannskap
1922-25 medlem Ullensaker formannskap
1925-28 medlem Ullensaker formannskap
1928-31 medlem Ullensaker formannskap
1931-34 medlem Ullensaker formannskap
1934-37 ordfører Ullensaker herredsstyre
1896-1898 medlem Kristiania bystyre

Offentlige verv:

Formann - Ligningskommisjonen, Ullensaker (1905-1907)
Medlem - Forliksrådet, Ullensaker (1927)
Formann - Forliksrådet, Ullensaker (1927-1940)
Medlem - Akershus Elektrisitetsverks råd (1928-1946)
Formann - Akershus Elektrisitetsverks råd (1938-1941)
Formann - Forliksrådet, Ullensaker (1945)
Formann - Akershus Elektrisitetsverks råd (1945-1946)

Verv i partier:

Nestformann - Akershus sosialdemokratiske arbeiderparti
Medlem - Arbeiderpartiets styre i Akershus (fra 1905) (1905--1)
Formann - Arbeiderpartiet, Akershus (1908-1912)
Formann - Mellem-Romerikes arbeiderparti (1917-1920)
Representant - for partiet på en internasjonal kongress i Marseille (1925)
Medlem - styret Akershus fylkes arbeiderparti (1927-1937)

Verv i organisasjoner:

Stiftet - 21 arbeiderforeninger i Akershus fylke

Andre administrative verv:

Formann - Ullensaker Sparebanks direksjon
Medlem - Ullensaker Sparebanks direksjon (1910-1912)
Medlem - Ullensaker Sparebanks direksjon (1928-1940)

Litteratur:

Utga - Bladet "Akershusingen", senere omdøpt til "Romerikes Blad" (dette blad har han senere utgitt og redigert)