Biografier

Engvald Bertram Hansen


Født: 19.11.1843
Død: 21.10.1927
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1913-15 1. suppleant Flekkefjord Distriktslæge Det Frisinnede Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1913-15 Medlem i Næringskomite nr.2
Trådte inn for Bernh. Hanssen i 1913.

Personalia:

Født 19.11.1843, Stavanger.
Sønn av sogneprest til korskirken i Bergen Andreas Hansen og Martha Caroline Gabrielsen.

Utdanning og yrke:

Student (1862)
Cand. med. (1868)

Prakt. læge - Stavanger (1868-1870)
Distriktslæge - Aamli (1876)
Distriktslæge - Flekkefjord (fra 1893)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1898-1901 medlem Flekkefjord bystyre
Fra 1906 medlem Flekkefjord bystyre
1878-1886 ordfører Aamli herredsstyre
1896-1898 medlem Flekkefjord bystyre

Offentlige verv:

Valgmand - (1878-1888)
Valgmand - (1896-1903)