Biografier

Hans Andreas Hanssen


Født: 29.04.1873
Død: 30.03.1960
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1913-15 1. representant Fredrikshald Kjøbmand Arbeiderpartiet
1922-24 4. representant Holmestrand, Horten, Tønsberg, Sandefjord, Larvik Disponent Arbeiderpartiet
Fagkomiteer
Periode Komite
1913-15 Medlem i Næringskomite nr.1
1922-24 Medlem i Næringskomite nr.2

Personalia:

Født 29.04.1873, Kråkerøy (da Glemmen).
Sønn av smed Hans Martin Christoffersen (1841-1893) og Karen Kristine Knudsen (1845-1920).

Utdanning og yrke:

Middelskoleeksamen (1889)

Kontorist - Sakførerkontor i Fredrikstad
Kontorist - Kristiania Elektrisitetsverk
Medarbeider - Flere aviser
Bokholder - Fredrikshalds kretssykekasse
Lokalpredikant - Metodistkirken
Kontorist - Østlandske Lloyd (til 1906)
Redaktør - "Smaalenenes Sosial-Demokrat" (til 1909)
Grunnla - "Smaalenenes Sosial-Demokrat" (1906)
Drev - Kunsthandel og cigarforretning i Halden (1910-1916)
Redaktør - "Nybrott" i Larvik (fra 1916)
Redaktør - "1ste Mai" i Stavanger (fra 1919)
Forretningsfører - "Folkets Dagblad" i Larvik (fra 1921)
Redaktør - Avholdsbladet "Folket" i Oslo (1927-1929)
Kontorist/styrer - Hovelsåsens alkoholisanstalt og Ørje kursted (1929-1931)
Kasserer - "Folket" (1931-1934)
Redaktør - "Folket" (fra 1934)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1910-13 varaordfører Fredrikshald bystyre
1913-16 medlem Fredrikshald formannskap

Offentlige verv:

Medlem - Den høyere almenskoles forstanderskap

Verv i partier:

Aktiv - Arbeiderbevegelsen

Verv i organisasjoner:

Redaktør - Ungdomsbladet "Idun" (et par år)
Aktiv - Avholdsbevegelsen
Reisetaler - I. O. G. T. (1924-1927)

Litteratur:

Utga - En fortelling, "Gunda Berge"

Diverse:

Okkupasjonen: Gikk inn i N. S., gikk over i statskirken og ble utnevnt til sogneprest til Hvaler. Han ble i 1948 ved forelegg idømt 1 års fengsel og tap av stemmerett i 10 år.