Biografier

Anders Michael Heiberg


Født: 01.12.1767
Død: 21.03.1815
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
Riksforsamlingen 1814 1. representant Frederiksstad Kancelliraad, byfoged